Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/106

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
86
The Code of Ḫammurabi


§ 245.—XXXVII, 6–13.

6 šum-ma a-wi-lum 7 alpam i-gur-ma 8 i-na me-gu-tim 9 u lu i-na ma-ḫa-bzi-im 10 uš-ta-mi-it 11 alpam ki-ma alpim 12 a-na be-el alpim 13 i-ri-a-ab

§ 246.—XXXVII, 14–21.

14 šum-ma a-wi-lum 15 alpam i-gur-ma 16 šêpi-šu iš-te-bi-ir 17 u lu la-bi-a-an-šu 18 it-ta-ki-is 19 alpam ki-ma alpim 20 a-na be-el alpim 21 i-ri-a-ab

§ 247.—XXXVII, 22–27.

22 šum-ma a-wi-lum 23 alpam i-gur-ma 24 în-šu uḫ-tab-da(=it) 25 kaspi mi-ši-il šîmi-šu 26 a-na be-el alpim 27 i-na-ad-di-in

§ 248.—XXXVII, 28–35.

28 šum-ma a-wi-lum 29 alpam i-gur-ma 30 ḳar-ni-šu iš-bi-ir 31 zibba-zu it-ta-ki-is 32 u lu šêr pasutti-šu 33 it-ta-sa-ak 34 kaspi IGI.IV.GAL šîmi-šu 35 i-na-ad-di-in

§ 249.—XXXVII, 36–43.

36 šum-ma a-wi-lum 37 alpam i-gur-ma 38 i-lum im-ḫa-zu-ma 39 im-tu-ut 40 a-wi-lum ša alpam bi-gu-ru 41 ni-iš i-lim 42 i-za-kar-ma 43 u-ta-aš-šar

§ 250.—XXXVII, 44–51.

44 šum-ma alpum zu-ga-am 45 i-na a-la-ki-šu 46 a-wi-lam 47 ik-ki-ib-ma 48 uš-ta-mi-it 49 di-nu-um šu-u 50 ru-gu-um-ma-am 51 u-ul i-šu

§ 251.—XXXVII, 52–65.

52 šum-ma alap a-wi-lim 53 na-ak-ka-a[m-ma] 54 ki-ma na-ak-ka-bpu-u 55 ba-ab-ta-šu 56 u-še-di-šum-ma 57 ḳar-ni-šu 58 la u-šar-ri-im 59 alpi-šu la u-sa-ban-ni-iḳ-ma 60 alpum šu-u 61 mâr a-wi-lim 62 ik-ki-ib-ma 63 uš-ta-mi-it 64 1/2 [ma]-na kaspim 65 i-[na]-ad-di-in