Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/100

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
80
The Code of Ḫammurabi


§ 225.—XXXV, 29–35.

29 šum-ma alpam u lu imêram 30 zi-im-ma-am bkab-tam 31 i-bu-uš-ma 32 uš-ta-mi-it 33 IGI.IV.GAL šîmi-šu 34 a-na be-el alpim bu lu imêrim 35 i-na-ad-di-in

§ 226.—XXXV, 36–42.

36 šum-ma gallabum 37 ba-lum be-el wardim 38 ab-bu-ti 39 wardi la še-e-im 40 u-gal-li-ib 41 rittê bgallabim šu-a-ti 42 i-na-ak-ki-su

§ 227.—XXXV, 43–55.

43 šum-ma a-wi-lum 44 gallabam i-da-aṣ-ma 45 ab-bu-ti 46 wardi la še-e-im 47 ug-da-al-li-ib 48 a-wi-lam šu-a-ti 49 i-du-uk-ku-šu-ma 50 i-na bâbi-šu 51 i-ḫa-al-la-blu-šu 52 gallabum i-na i-du-u 53 la u-gal-li-bu 54 i-tam-ma-ma 55 u-ta-aš-šar

§ 228.—XXXV, 56–63.

56 šum-ma bânûm 57 bîtam a-na a-wi-lim 58 i-bu-uš-ma 59 u-ša-ak-li-bil-šum 60 a-na I SAR bîtim 61 II šiḳil kaspim 62 a-na ḳi-iš-ti-šu 63 i-na-ad-di-iš-šum

§ 229.—XXXV, 64–72.

64 šum-ma bânûm 65 a-na a-wi-lim 66 bîtam i-bu-uš-ma 67 ši-bi-ir-šu 68 la u-dan-ni-in-ma 69 bîtum i-bu-šu 70 im-ku-ut-ma 71 be-el bîtim buš-ta-mi-it 72 bânûm šu-u id-da-ak

§ 230.—XXXV, 73–76.

73 šum-ma mâr be-el bîtim 74 uš-ta-mi-it 75 mâr bânîm šu-a-ti 76 i-du-uk-ku

§ 231.—XXXV, 77–81.

77 šum-ma warad be-el bîtim 78 uš-ta-mi-it 79 wardam ki-ma wardim 80 a-na be-el bîtim 81 i-na-ad-di-in