Page:Berigt en proeve van de nieuwe Javaansche drukletters.pdf/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

(8)

X. Getalmerken:

꧔, ꧕, ꧖, ꧐.

XI. Overige leesteekens:

Op den middelregel:

Het onderteeken Tjerrek:

Boventeekens:

_________________

P R O E V E :