Page:Artola, Pepe - Joxepa eta Bittori.pdf/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

JOXEPA eta BITTORI

JOXEPAK

Zer zabiliza, Bittori?

BITTORIK

Hementxe, sagardo bila.

JOXEPAK

Ni ere mandatuketan nabil; nola jende asko datorren herriko festetara,

gure amak nahi du on egin datorren guziari.

BITTORIK

Gu ere ez gara gaizki izango kanpotarrekin batean; gure etxean ere

prestatzen ari gira, gaur ikusiko ditut pazi zaharrak eta denak

garbitzen.

JOXEPAK

Gurean, berriz,

kutxa zaharretik sagar panpandojak atera eta

mahaiaren gainean jarriak daude.

BITTORIK

Hau poza, Joxepatxo! Amona, berriz, esne arroza egin eta egin ari da.

JOXEPAK

A zer jatea egingo dugun! Gure auzoko bizar kentzaileak ere leihoan

jarriak dauzka hiru pertz bete-beteak esne arrozarekin.

BITTORIK

Horrenbeste zertarako dute?

JOXEPAK

Bada, pentsatzen omen du jendearekin oso ondo egoteagatik,

orain esne

besteetan musuan aparra ematen duten bezala,

arrozarekin igurztea, gozoago ibil daitezen.

BITTORIK

Ai gizona banintz!

JOXEPAK

Zertako?

BITTORIK

Mingainarekin dena zupatzeko.

JOXEPAK

Ja jai... Eta gero minez gelditu.

BITTORIK

Joxepatxo, hobe dugu etxera abiatu, bidean estropezu egin gabe;

hainbeste jende dabil!

JOXEPAK

Bai, jendea! Nik ez nuen uste munduan horrenbeste gizon zenik; alde

batera joan eta betea, elizan, tabernan, plazan; batzuk piparekin,

besteak soineko ederrarekin, non-nahi pila, mahats mordoak dirudite.

BITTORIK

Teatroan ere egin behar omen dute funtzioa; hara bai nik joan behar

dudala.

JOXEPAK

Eta teatroan zer funtzio egiten da? Zenbat oineko saltoak egiten

dituzte?

BITTORIK

Salto ez; bestela, oihuka eta irrintziak.

JOXEPAK

Eta jira-bueltak ere bai.

BITTORIK

Bai noski.

JOXEPAK

Auta, hori ederkil Hemen ere jendea nahikoa badago eserita

deskantsuan.

BITTORIK

Afaltzera etorriko ziren kalean ostaturik bilatu ez eta.

JOXEPAK

Eta teatroa zein etxetan egiten dute?

BITTORIK

Hori ez dakit, baina galdetu hauetako bati.

JOXEPAK

(Jendear}. Barka bezate, baina berotakoren batek erakutsiko al digu

non den funtzio toki edo teatroa?

BITTORIK

Erakusten badigute, emango diet nik botila honetatik sagardo pixka

bat; paperean bilduta bidaliko diet.

(Barrenoik oihuka) Joxepatxo, Bittori, mugituko al zarete?

(Biak)

O! guri oihuka ari dira; goazen.

JOXEPAK

Adio, jaunak; nola baitigute deitu.

BITTORIK

Etxe aldera behar dugu abiatu.

JOXEPAK

Ondo bizi guziak.

BITTORIK

Asko dibertitu

(Biak)

Gaizki esanik bada, mesedez barkatu.

JOSE ARTOLA.