Page:Aleksander Berka-Słownik kaszubski porównawczy.djvu/199

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
191
O wieszczych czyli upiorach.

ho mjire (miru). Co uón kregnie (dostanie, z niem. kriegen), to uón porwie w noce w jedni szteni, chterą uón má fri (frei = wolną). Beł tu ráz jeden król, a jeho wlásná córka bełá wieszczá jak to se zaráz po jeje smiérci pokozało. Uona bela w żarku do piwnice pod koscołę wstawioná, a król posłeł tę jedneho źolniérza na wache przez całóm, noc. Uo zawitrze mieł jinszi żołniérz wartować. Jak ten tę przeszed, naláz uón teho piérszeho żołniérza bez desze. Na dregóm noc poszcd na warte jeden barzo dzirzki sołdat, ale e ten leżáł reno mortwi u dwierzi. Tak przindze jeden wędrowczek do króla, a król jeho se pitá, co uón za jeden je, co uón zocz je. Na co uón uodpowiedzeł, że uón beł ubogi wędrowczek. Tej jeho se król dali piteł, czebe uón nie chceł u nieho uohnoc uostac. „A jesz rád”, beła jeho uodpowiedz. Król do nieho rzek, czebe uón też nie chceł w cerkwi nocowac, bo dwie wache, co tę bele posłoune, bele dout (nieżywe, z niem. tot; niem lud. dót.). Uón se ná to zgodzeł e rzek: „Já póde na jedne noc, a mie nie potrzebujece nic wici dac, jak jedne długóm swiéczke”. Ale król mu deł jesz budle z winę na stół postawic. Kiej zawitro król kázeł cerkwióm uotemknonc, tej mój wędrowczek żeł e beł decht wiesoli, a król se barzo ceszeł, beł pełen radosce, że jemu tak nie poszło jak tim dwoum żołnierzoum. Wędrowczek so powiedzeł: „Já jem chłop, já moge straszka uodnekac”. Uón mieł żark buten z piwnice weniosli (wyniósł trumnę z piwnicy), a tej w nien som leg, a ga uón beł leżeł, lo ta królewczónka chodzeła kole żarka, ka sztenia beła precz (kiedy godzina minęła) e proseła eż uón mieł welesc z jeje żarka. A uón rzek: „Tako nié, já z nieho nie pódan ruten (niem. rut = heraus). A ga zwon jaden uderzeł, tej uona uosta’ stojące u żarka a ni mougła se nidze dali reszec. Tej uón prowda (wprawdzie) weláz, ale uona ui mougła wici przinc. Uón je se teroz zapiteł, co uona mia’ na swojim semieniu. Tak uona jemu powiedza’, że uona mia’ klucze schowoune, te uón mieł wzic, ale nikomu nic mie rzec, że uón te klucze mieł; te sóm do jedne komórki, w chteri uona mia’ pieniondze; ale tech ni mieł nicht jinni dostac, jak jeje námłodsza sostra. Tak uón téż zawitro, jak uón z królę szed, jemu nick a nick nie rzek, że uón klucze mieł, le ti námłodszi sostrze. Król tak długo naszeho wędrowczeka prosel, e mu tele naprze-