Page:Agrumi - August Kopisch - 1838.pdf/290

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

290La Spiranza.

(Sicilia.)

Si la spiranza nun stassi a lu sciancu
  Di lu suldati e di l’agriculturi,
  Lassiria chiddu l’armi, e chistu stancu
  ’Nterra nun spargeria lu so suduri.
  Cussi s’iu nun spirassi, e si tu mancu
  Nun mi farria ogni pocu russu e biancu,
  Ch’ è pazzia amari, a cui nun senti amuri.