Page:Agrumi - August Kopisch - 1838.pdf/282

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

282
Lu maritu cu la spada.

(Siracusa.)


Mi voiu maritari e fari zita;
Voiu pigghiari ad unu cu la spada
E poi mi veni vistuta di sita
Cudda trizza spampinata.

Sinni va a la chiazza a fari spisa,
Accatta un mazziteddu d‘insalata.
Santu Dia! ch‘è cara la spisa!
Campa, mughiere mia, e paga la casa.