Page:Agrumi - August Kopisch - 1838.pdf/156

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Si tu li situi
A pampinedda:
Pari di Veneri
Assai chiu bedda!

Pri nun vidirili
Di sdegnu in attu,
Staria di geniu
Ad ogni pattu,
Nici, finemula.
Si bedda e bona,
Ma meggiu fuiri
Di sta capona!
Ju ca lu debuli
Di mìa uni viju:
Pri nun cascarici
Non ti taliu.