Page:ᩉ᩠ᨶ᩠ᨦᩢᩈᩨᨶᨣ᩠ᨣᩁᨣᩩᩁᩩᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ Lao Geography.pdf/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩣ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᨻᩕᩰᩬᩡᩅ᩵ᩣ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨧ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩦ​ᩅᩮᩁᩣ​ᨧᩯ᩠ᨦ᩶​ᩓ​ᩅᩮᩃᩣᨾ᩠ᨯᩨ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨻᩱᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᨤ᩠ᨶᩨ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩉᩮ᩠ᨲᩩ​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨶᩱ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨷᩢ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩈᩬ᩵ᨦ᩼ᨧᩯ᩠ᨦ᩶ ᨤ᩠ᨶᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨣᩴ᩵ᨷᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩁ᩠ᨷᩢ​ᩁᩔ᩠ᨾᩦ​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᩓ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩉ᩠ᨾᩪᩁ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨶᩦ᩶​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᩉ᩠ᨶᩦ​ᨻᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩇ​ᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨯᩢ​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨣᩴ᩵ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨷᩮ᩠ᨶ᩵​ᨻᩱ​ᩉᩣ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᩓ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼ᨤ᩠ᨶᩨ​ᨴᩦ᩵​ᨡᩮᩢᩣ​ᩀᩪ᩵​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅ᩠ᨶᩢ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩦᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ

᪥ ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨹ᩠ᨯᩢ​ᩀᩪ᩵​ᨴᩩᨠ᩼ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨣᩴ᩵​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨤᩱ᩠ᩅ᩵​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨶᩱ ᪃᪆᪅ ᩅ᩠ᨶᩢ​ᨸᩣ᩠ᨿ ᪆ ᨾᩰ᩠ᨦᩫ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨴ᩠ᨿᩅ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨾ᩠ᨶᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨴᩩᨠ᩼ᨸ᩠ᩃᩦ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩈᩱ᩵​ᨩ᩠ᩅᩥ᩵ᩣ​ᩋᩬᩴᨷ᩠ᨯᩥ​ᨣᩨ​ᨾᨣ᩠ᨣᩣ​ᩅᩥᨳᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨶᩱ​ᨯᩮᩬᩥᩁ᩼​ᨯᩱ​ᨣᩴ᩵ᨯᩦ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩱ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᨠᩰ᩠ᨭᩫ​ᩈᩣ᩠ᨾᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨾᩱ᩠ᩃ᩵​ᨣᩨ​ᨠᩮᩢ᩶ᩣᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩈᩦ᩵ᩈᩯ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩨ᩵ᩁ᩼​ᨧᩮ᩠ᨯᩡᨻ᩠ᨶᩢ​ᨧᩮ᩠ᨯᩢᩁᩬ᩠ᨿ᩶​ᨪᩣ᩠ᩅᩈᩬᨦ᩼​ᨿᩰᨩ᩠ᨶᩡ

ᩅ᩵ᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼

ᩋ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᨹ᩠ᨦᩫ᩶​ᨠ᩵ᩣᩴᩃ᩠ᨦᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨣᩴ᩵​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ᩼​ᩀᩪ᩵​ᩈᩮ᩠ᨾᩬᩥ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᩉ᩠ᨦ᩠ᨿ᩵ᨦ᩼​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨿ᩠ᨦᩢ​ᩅ᩠ᨿᩁ᩼​ᩁᩬᨷ᩼​ᨯ᩠ᩅᨦ᩼​ᩋᩣᨴ᩠ᨲᩥ ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩮᩢᩣ​ᨹᩬᩴ᩵​ᨲᩣᩅ᩠ᨶᩢ​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨲ᩠ᨠᩫ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨯᩪ​ᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ᩼​ᨲ᩠ᨠᩫ​ᨲᩱ᩶ ᩉᩨ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᩈᩮ᩠ᨶ᩶ᨽᨴ᩠ᨯᩢ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᩅᩱ᩠ᨿ᩶​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨴᩦ᩵​ᨣᩨ​ᨴ᩠ᨲᩥᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨴ᩠ᨲᩥᨲᩱ᩶​ᩓ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿ᩶​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨽᨴ᩠ᨯᩢ​ᨶᩦ᩶​ᨻᩬᩴ​ᩐᩣ​ᨾᩣ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨣᩣᩴ​ᨷᩕ᩠ᨿᨷ᩼​ᩉᩨ᩶​ᨯᩱ᩶​ᨡᩮᩢ᩶ᩣᨧᩱ​ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ᩼​ᨧ᩠ᨠᩢ​ᨯᩱ᩶​ᩁᩪ᩶​ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼ ᨾᩦ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩈᩬᨦ᩼ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨣᩨ​ᩅ᩠ᨦᩫᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩬᨦ᩼ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ᩼​ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩴ᩵​ᨴᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨲᩱ᩶​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉᩱ᩠ᨿ᩵​ᨴ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᩅᩁ᩼​ᩓ​ᨾᩦ​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᨾᩮᩁᩦᨯ᩠ᨿᩁ᩼ ᩅ᩠ᨦᩫ​ᨴᩦ᩵​ᩅᩯ᩠ᨯᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᩋᩬᨠ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨴᩥᨲ᩠ᨲᩅ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨠᩫ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩦ​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᨽᩯᩁᩮᩃᩮ᩠ᩃ ᩓ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩅ᩠ᨦᩫ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠ᨿ᩶​ᨴ᩠ᨦᩢᨾ᩠ᩅᩁ᩼ ᩅᩮ᩠ᨶ᩶ᨲᩯ᩵​ᩅ᩠ᨦᩫᨶ᩠ᨦᩨ᩵​ᨩ᩠ᩅᩨ᩵ᩣ​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩯ᩠ᨦ᩵​ᨠᩮ᩠ᨦᩥ᩵​ᩃᩰ᩠ᨠᩫ​ᨶᩦ᩶​ᨣᩨ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᩃᩩᨠ᩼ᨲᩯ᩵​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨻᩱ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨽᩰ᩠ᩃ᩵ᨲᩱ᩶ ᨴᩦ᩵​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᨶ᩠ᨷᩢ​ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᨲᩯ᩵​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ​ᩃ᩠ᨦᩫᨻᩱ​ᨴ᩠ᨦᩢᨲᩱ᩶​ᨣᩴ᩵ᨾᩦ ᩁᩮᩢᩣ​ᩁᩬ᩶ᨦ᩼​ᨩ᩠ᩅᩥ᩵ᩣ​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩯ᩠ᨦ᩵​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩯᨴᩥᨵᩪᨯ᩼​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ᩼​ᩓ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨯᩱ​ᨾᩮᩬᩥᨦ᩼​ᨯᩱ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩱ᩶​ᩎᨤᩮ᩠ᩅᨴᩬᩴ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩁᩮᩢᩣ​ᩅ᩵ᩣ​ᨾᩦ​ᨶᩱ​ᩃᩯ