Page:កុមារដ្ឋាន-ម៉ម សុទ្ធ-១៩៥២.pdf/62

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

៦០

ខ្លួនតូចដូចរៃ រស់នៅក្នុងព្រៃ សត្វមានសាវតារ សំឡេងឮខ្លាំង លើសលុបអាត្មា មានពាក្យចាស់ថា សំឡេងដូចរៃ។


រិះរករីករាយ ពុំត្រូវមើលងាយ និស្សិតឧស្សាហ៍ មុខរៀនខំខែង តែងកើតបញ្ញា ទុកជួយរក្សា រដ្ឋាឯករាជ្យ។

អក្សរផ្ចស់

រុករាន រៀបរៀង រាងរៅ