Page:កុមារដ្ឋាន-ម៉ម សុទ្ធ-១៩៥២.pdf/37

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

៣៥

ដែកឈូសត្រូវខ្នាត គេឈូសឈើស្អាត ប្រដាប់ប្រដា សំរាប់ជាងឈើ ធ្វើស្អាតដោយសារ ជាងឈើត្រូវការ ពុំដែលខានឡើយ។


អក្សរផ្ចង់

ឈប់ឈឹង ឈោងឈាន ឈូសឈើ