Page:'O Munasterio.pdf/47

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

49

-In nomine patris et Filii et Spiritui Sancti, amen.


Eterno patre, a st'ommo addeventato
cennera n'ata vota,
a stu verme d''a terra
ca da li stesse vierme
sta p'essere mangiato,
mo c''a morte le nzerra
l'uocchie pe sempe, dint' a lu tavuto
dàlle pace pe sempe,
si tu saie ca chill'uocchie hanno chiagnuto.
Ca si, pe farle perdunà, sta vita
nosta mo ce vulesse,
o ca si scritto stesse
ca quaccheduno 'e nuie
pene amare patesse,
e tu, tutte sti pene
tu fancelle patì,
e tu fance murì!...
Ca tutto chello ca tu faie sta bene!"

Amen!
Tre gloriapatre e n'avummaria,
secondo 'a ntenzione vosta.

DI GIACOMO - 'O Munasterio
4