Page:'E Lluce-luce.djvu/164

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
162
Poesie


Marcianne ’na matina,
’na notte ’nzentinella...
na sera int’ ’a cantina
e n’ata appriesso a na guagliona bella!
Ca quanna ’a posta arriva,
e na nutizia vene...
basta ca mamma è viva...
alleramente... te nne vide bbene!

     ’O surdato tene vint’anne!
     E a vint’anne che vuo’ penzà.
     Vota e ggira... dint’a sti panne
     pienze... o comme te voglio amà!
     Tu a vint’anne che vuo’ penzà?