Një punëtori

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Një punëtori
nga Koço Racin




Të jesh njeri, gjak të nxehtë të kesh,
me kokë të mendosh dhe me duar
të punosh,
dhe sërish gjë e vdekur të jesh.
Gjithë jetën tënde me dite dhe natë
të mundohesh dhe vuash
dhe prapë i uritur e i pësuar të jesh.

Punëtor – i vuajtur:
të mos kesh asgjë, të vuash për gjithça –
e ti më vëllezërit tu të ndërtoni gjithçka!
Pallate të ndërtosh
të jetosh në vrimë –
nga djepi në var
skllav të jesh.
Nga vuajtja juaj
të tjerë të jetojnë!

Oh, vëlla! Pështyje jetën e tillë!
Me vëllezërit tu, me vuajtjen tuaj,
përmbuseni këtë botë
dhe në vllazëri
një të re ndërtoni!