L'è passat ir, ir l' altri e anchie chest dì

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
L'è passat ir, ir l' altri e anchie chest dì  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

Ad un suo Compare che gli aveva promesso d'andarlo a ritrovare in villa.

SONETTO

L'è passat ir, ir l' altri e anchie chest dì,
Copari chiar, che tu m' has promitut
Di jessi a Chiassà, e pur no t' hai vidut;
Dal to gran sta, no sài cè cu vul dì.

Jo pensi ben, no ti reuardis plui
Dai chiars tiei amìs, e ch' hai la cuur piardut
Par tant costant, e pur sòi rissolut
Fati cun chest Sunet un chi-va-lì.

Credilu, tu m' has dat un gran martir
A jessi stat di me cussì lontan,
Senza fami palès il to pinsir.

Ma zà lu sài; tu us fati miez furlan;
Tu us procurà di tirà il furistir,
Par avè di molài aduess il chian.