Keyakinan Pesuruh

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Keyakinan Pesuruh
by Tidak diketahui

Berdasarkan versi Gereja Rom Katolik

Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Berkuasa,
pencipta langit dan bumi.
dan kepada Isa al-Masih, satu-satunya Anak-Nya, Tuan kita,
yang dikandungkan dengan kuasa Ruh Suci
dilahirkan oleh Maryam Perawan.
menderita di bawah Pontius Pilate,
disalib, mati dan dikebumikan.
Dia turun ke dalam neraka.
Pada hari ketiga, dia hidup semula dari kematian.
Dia berangkat ke langit
dan bersemayam di kanan
Tuhan, Bapa yang Maha Berkuasa.
Dari situ dia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Ruh Suci,
Gereja katolik suci,
perjamuan para wali,
keampunan dosa,
kebangkitan semula tubuh badan,
dan kehidupan yang kekal abadi.
Perkenankanlah.