Irisleabhar na Gaedhilge/Imleabhar 5/Uimhir 4/Béidh ár n-dóithin araon ann

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Irisleabhar na Gaedhilge, Imleabhar V, Uimh. 4 by Peadar Ua Laoghaire
Béidh ár n-dóithin araon ann
[ 58 ]

CORK IRISH.


[ 58 ]

“Béiḋ ár n-dóiṫin araon ann.”

[ 59 ]

TRANSLATION.

[ 58 ]Is seo focal le Diarmuid an Stoca. Siud é an Diarmuid, nuair duḃairt an sagart leis gur “ġlas an lá é,” a ṫug mar ḟreagraḋ: “am briaṫar féin, a aṫair, go ḃ-fuil sé fuar p’é daṫ atá air.”

[ 59 ]“There will be enough for us both in it.” This is a saying belonging to Diarmott of the Stocking. This is the same Diarmott, when the priest said to him that it was “a grey (chilly) day,” who gave as answer upon him, “Upon my own word, Father, that it is cold whatever colour is on it.”

[ 58 ]Ḃí aiṫne air Ḋiarmuid i ngoireaċt deiċ míle do Maiġ-cromḋa, air gaċ uile taoiḃ. Ḃí fáilte agus béile agus loisdín oiḋċe ḋo ans gaċ tig, boċt agus saiḋḃir, mar “duine le Dia“ b’ eaḋ é. Ṫuig sé in a aigne féin náċ raiḃ annsan aċt a ċeart. Dar leis, baḋ leis féin na tiġṫe agus na daoine. Dá m-beiḋeaḋ aṫas i d-tig, ní raiḃ duine ’sa tig sin baḋ ṁó áṫas dá ḃárr ná Diarmuid. Dá m-beiḋeaḋ buaḋairt i d-tig, ní raiḃ duine ’sa tig sin baḋ ṁó buaḋairt dá ḃárr ’ná Diarmuid. Nuair ḃí Boc na Carraige tar éis ḃáis, ċonnairc daoine Diarmuid ag dul fé ḋéin an tóraiṁ. Do laḃaradar leis, aċt níor ċuir sé suím air biṫ ionnta. Do leanadar air ċum cainte a ḃaint as. Fé ḋeireaḋ d’iompuiġ sé orṫa le feirg agus duḃairt. “Is mór an náire daoiḃ naċ leigfeaḋ siḃ dom féin aindiu, agus mo ċroiḋe briste, brúiġte, leis an g-creaċ atá air lár agam ann súd ṡuas!”

[ 59 ]There was a knowledge of Diarmott within ten miles of Macroom on every side. There was a welcome, and a meal, and a night’s lodging for him in every house—rich and poor—because he was “a person who belonged, in a special manner, to God.” (An idiot.) He understood, in his own mind, that this was neither more or less than his right—(that there was not in this but his right). In his opinion both the people and the houses were his. If there was joy in a house, there was no person in that house more glad of it than Diarmott. If there was grief in a house, no person in that house was more grieved at it than Diarmott. When Buck na Carraigi was after dying, people saw Diarmott going towards the wake. They spoke to him but he took no notice whatever of them. They persevered at him to take talk out of him. At last he turned upon them with anger, and he said, “It is a great shame for ye that would not let me alone to-day, and my heart broken and bruised by the loss which I have, stretched there above”!

[ 58 ]Níor ḃ’ḟéidir do ḋuine uasal cuireaḋ dínnéire a ċur amaċ gan ḟios do Ḋiarmuid, agus níḋ naċ iongna, ḃeiḋeaḋ Diarmuid ann le linn na h-uaire gan teip, gan dearmad, gan ċuireaḋ. Ċuir Doċtúir Mac Suiḃne cuireaḋ amaċ lá. Ḃuail Diarmuid soir fé ḋéin tíġe an Doċtúra. Ḃí sé tamall beag luaṫ. Fuair Diarmuid an geata air ḟosgailt agus baluiṫ breaġ air am n-gaoiṫ. Do lean sé an baluiṫ. Fuair sé dorus an tíġe ṁóir air fosgailt. Ċuaiḋ sé aisteaċ. D’ḟeuċ sé ’na ṫimċeall. Ḃí dorus air ḟosgailt air a laiṁ ḋeis. Ċuaiḋ sé aisteaċ airís. Ċonnairc sé an bórd mór. Ċonnairc sé an ṁias. Ċonnairc sé an ċos ċaoir-ḟeola. Ċuir sé a láṁ ḋeas ’na speir. Ċuir sé a láṁ ċlé ’na h-aḃall. Ċuir sé a ḃeul ’na lár go cluasaiḃ. Do ḋíriġ sé air é fein do ṫaċtaḋ air a ḋiċeall lé caoir-ḟeoil. D’airiġ an Doċtuir foṫram éigin. D’ḟeuċ dé amaċ ar an ḟuinneóig uaċtaraiġ. Ċonnairc sé an geata air dianleaṫaḋ. Ceap sé gur muc a ḃí d’éis teaċt aisteaċ. Siud anuas an staiġre é, agus [ 59 ]aisteaċ sa ṗárlús. Do leaṫ a ṡúile air nuair ċonnairc sé an rud sáiḋte sa ṁéis. Do ṫóg a ċos agus do ḃuail. “Oċ!” arsa Diarmuid agus é naċ mór taċtuiġte. Buaileaḋ arís é, aċt níor sgar le n-a ġreim. Fé ḋeireaḋ, do rugaḋ air agus do caiṫeaḋ air ṁullaċ a ċinn air an dorus amaċ é, idir ċos caoir-ḟeola agus uile. D’eiriġ sé agus ṫug aġaiḋ air an n-doċtúir agus duḃairt. “Faire! Faire! a ḋoċtúir na Smaoínte, ná biḋeaḋ ceist ort! Béiḋ ar n-dóiṫin araon ann!” Ní ḟeudfaḋ an fear boċt “Doċtúir Mac Suiḃne” do ráḋ, agus nuair ċuireaḋ sé ċuige, is é rud a ṫagaḋ “Doċtúir na Smaoínte.” Ġeiḃeaḋ daoíne magaḋ annsan féin, agus deirṫí gur ḃ’é Diarmuid an Stoca a ṫug an t-ainm ceart air an n-doċtúir mar gur ṁó go mór an maċtnaṁ a ḋeineaḋ sé ’ná an leiġeas a ḋeineaḋ sé.

[ 59 ]It was impossible for a gentleman to put out an invitation to dinner unknown to Diarmott, and as a matter of course Diarmott used to be there at the hour, without fail, without mistake, without invitation. Dr. M‘Sweeney put out an invitation one day. Diarmott walked eastward towards the doctor’s house. It was a little bit early. Diarmott found the gate open and a fine smell on the wind. He followed the smell. He found the door of the big house open. He went in. He looked around him. There was a door open on his right hand. He went in again. He saw the big table. He saw the dish. He saw the leg of mutton. He put his right hand in the heel of it. He put his left hand in the apple (hip) of it. He put his mouth in the middle of it to the cars. He began to choke himself on his best with mutton. The doctor heard some noise. He looked out through an upper window. He saw the gate wide open. Then he is down stairs and into the parlour. His eyes spread upon him when he saw the thing stuck in the dish. He raised his foot and struck. “Och!” said Diarmott, and he nearly choked. He was struck again, “Och!” said he again, but he did not let go his grip. At last he was taken and flung on the top of his head, out of the door, leg of mutton and all. He got up and turned his face upon the doctor and said, “Fie! fie! Doctor of the thoughts, don’t be disturbed in your mind! There will be enough for the two of us in it!” The poor man used not be able to say “Doctor MacSwiney,” and when he used to try, the thing that used to come was “Doctor of the thoughts.” People used to get fun in that same, and it used to be said, that it was Diarmott of the Stocking that gave the right name upon the Doctor, because that the meditation he used to make was greater far than the curing he used to make.

[ 59 ]

NOTES.

Leis an g-creaċ atá air lár agan. In the translation of this passage I had to place a comma after the word have, to show that it is not an auxiliary in connection with the word stretched.

I never heard this story told without its eliciting roars of laughter. The comical motive which Diarmuid suggests for the doctor's anger, viz., that there would not be enough in the leg of mutton for himself and the doctor, never fails to take the audience by storm. I have translated the story as literally as I possibly could, in order to enable a beginner to catch the idioms.

Peadar ua Laoġaire.