Interviuvo di Dominique Venner

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

«ALTRA DESTINO POR EUROPA»

Ernst Jünger ne saciesis per la redaktado di verki, il travivis to quon lu transmisis per la libri, lua biografiisto raportas, nome Dominique Venner. En ilu unionesis altanivele kulturoza viro ed agema viro, qua celebrabis literaturale «la milito qua esas nia genitoro». Yen sube la portreto di Europ-amanta Germano. Questionanto reprezentanta la jurnalo Reges Mundi : – A multa lekteri, Jünger esas la autoro dil verko Stala sturmi. Qualamaniere ilua libri esas klare diferanta de la cetera publikigaji havanta kom temo la unesma mondo-milito, precipue de olti qui aparis en Francia?

Dominique Venner : – Dum la quar yari quin lu pasis en la tranchei, kom chefo di asalto-trupo, Ernst Jünger esis talgrade riskemo ke existas nur poka tala viri. Ma ica temeraro havanta dek-e-quar vunduri, tituliero dil maxim altaranga orden-insigni, pruvis plu tarde ke il esis autoro sensimila qua savis expresar l'intenseso di to quon multega altri travivabis. Dum memorar la granda atako eventinta ye la 21ma di marto 1918, il skribas tateme : «La forteso dil asalto arivis kun tanta vigoro ke men kaptis sentimento di feliceso, di sereneso...» Ita stranja feliceson dil kombato deskriptis altra soldati. En Francia, Drieu la Rochelle o René Quinton. Ma to quo distingas Jünger esas la ne-existo di odiosentimento pos la fino di perdita milito, sequata per la vexanta paco di Versailles. Quale onu ne povus impresesar per ita vorti : «On honorizas unesme la heroeso che la enemiko»... La kavalierala mento esos sempre lua precipua traito. To quo pluduras distingar ilu, esas la refuzo dil opreseso produktata che multa homi per la hekatombi giganta dil milito. Il repulsas la aplastanta materialeso di oli. Segun il, la psikala energio esas superiora a la universala dominaco di la materio, di la varo o di la tekniko. Lo esas penso qua mantenas lua tota forteso.

INTERNA REGENERADO Questionanto : - La milit-raporti esas nur un aspekto di la literatural verko da Jünger. Vu volis vidar che lu, en vua esayo pri Sur la marmora klifi, rupto en lua vivo e lua penso. Quale on devas intelektar ica alegoriala romano, quala esis l'intenco da Jünger dum ke il redaktis olu?

D.V.: - Ante ke il redaktas ita romano en 1939, kurtatempe ante nova milito quan il desaprobis, duadek yari plena de violentaji plagabis Germania. Unesme yari de intercivitana milito til 1923. Pose yari de intelektala ebuliado intensa til aproxime 1930. Tandem, kom konsequo dil krizo di 1929, devastera a Germania, l'arivo da Hitler ye la povo en 1933. Dum la intelektala efervecado, qua preiris ico, Ernst Jünger impozis su a la literaturala mondo kom la politikala libri-autoro maxim originala di lua generaciono. Onu deskriptis lu kom «revolucionana patrioto». Ma lua patriotismo esis orientizita vers interna regenerado, nulatempe kontre Francia, por citar exemplo pri olua naturo. Lo esis tamen patriotismo kontuzata per la desvinko, ed ico proximigis lu dum kurta tempo ad Hitler, ilqua lore esis nemulte konocata. Plu tarde il deskovris ke lua propra idei jeneroza, nule fitis kun olti dil nacional-socialista Führer. Itaque* il ja esis opozanto quik de 1933. Ita opozo seque ne cesos kreskar. La romano Sur la marmora klifi reflektas lua kondamno dil nazista rejimo same kam lua definitiva retreto dil politikal ago.

Questionanto : - Ilua evoluciono, de la lietnanto di 1918 til la deceptita viro di 1933, esas stranja. Ol povabus havar kustoza preco a lu. Vu raportas ita vorto atribuata ad Hitler : «Onu sempre esez indulgema a Jünger.» Pro quo ?

D.V.: - Hitler ne cesos respektar en Jünger la heroala kombatanto di 1914- 1918, ed anke la literaturisto qua donabis senco a la destino dil generaciono di la tranchei.

Questionanto : - Kad la intelektala kurajo denun substitucesus a la militistal kurajo ?

D.V.: - Che Jünger, l'una infalible akompanis l'altra. Intelektala kurajo,certe, ma precipue disto, granda apertiteso dil mento e refuzo dil nihilismo, olqua povas definesar kom la redukto di omna kozi ye lia infra parto. Questionanto : - Kad ico esas la motivo pro quo Jünger facinas, quankam il esas che la antipodi dil existo-manieri di la nuna mondo ?

D.V.: - Jünger fakte ofte celebresis da intelektozi a qui, tamen, desplezas omno quon il simbolizas. Lo esas stranja misterio , revelera probable che nia samtempani di certena nekoncio diferante de la konvencioni di la linguo. La favoro pri quo juas ica Francamanta Germano sugestas ke la kontenajo di lua libri respondas ad ula vivosufro propre Franca.

LA KAPABLESO KONDUTAR ELEGANTE

Questionanto : - Ni retrovenez pri la temo dil subtitulo, Altra Europana destino. Qualamaniere Jünger inkarnacas promiso di espero por nia civilizuro ?

D.V.: - Onu ne povas obliviar to quon Jünger skribis pri Paris : «Ita urbo divenis a me duesma patrio spiritala, ol simbolizas omno quon me afecionas en l'anciena kulturo.» En ilu unionesis altanivele kulturoza viro ed agema viro, qua celebrabis literaturale «la milito qua esas nia genitoro». La libera penso asociita a la decidokapableso, ito esas propre Europana traiti de omna tempi. Jünger montras en su lia rikoncilio. (...) Precipue il havis profunde kavalierala mento e ne-alterebla kapableso kondutar elegante. Lua korpala aspekto vidigis olta di lua spirito. Kondutar elegante, lo esas anke la fakto kondutar ye disto. Ye disto de la basa pasioni e de la baseso dil pasioni. Jünger ne saciesis redaktar, il travivabis to quon lu redaktis. Tala exempli riorientizos uladie la destino Europana. (...)

Questionanto : - Vu havas tre optimista regardo super la futuro. Pro quo ?

D.V.: - La espero duktas plu fore kam la komplezemeso por nigra idei. Ico esas questiono pri mentala higieno. Kande onu travivis, inter altri, la krulo dil komunismo pri quo omna homi kredis ke lu esas eterna, e nun la febligo dil sistemo Usana, ito evitigas imaginar la futuro kom prolongo dil nuna tempo. Se lego existas pri la historio, ol esas olta di lo neexpektita.

Interviuvo facita da Anna Bertillus.