Dji m’èrva

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Dêrènes Bates  (2014)  by Jacques Desmet
Dji m’èrva

Dji m’èrva

Dji m’èrva dins m’ trawéye,
M’î catchî bin au lon,
Èri d’ totes lès prîjons
Tchantéyes pa lès tauveléyes.

Dji vike là, sins pont d’ brût,
C’èst m’ pwin po m’ djoûrnéye.
C’èst m’-y-aîwe jusqu’al nût.
C’èst m’ drogue à l’ anéye.