Author:Antogno Pescetto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Antogno Pescetto
    Contempoannio do Martin Piaggio. Fra i Arcadi de Saña ITTINIO RICCALBO. Do 1822 o l'ea Not.o, e Seg.ro do R.o Conseggio de Giustiççia de Saña.

    Œuvie[edit]