Al tchèsse

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fåves da André Mottet  (2020)  by André Mottet
Al tchèsse

Al tchèsse


Louwîs : Ah, Djôzèf ! Vos avoz sti al tchèsse !

Djôzèf : Oyî da, dj’a sti al tchèsse…

Louwîs : èt… avez touwé brâmint dès bièsses ?

Djozèf : oyî, oyî… 3 fézants, 2 lapéns, 1 lîve [lièvre] èt probåbe 2 « nénozôtes ».

Louwîs : dès nénozôtes ? qwè-ce qui c’èst po dès bièsses ?

Djôzèf : dji n’è sé rén… dji n’ lès a nén vèyu ; èles ont spité èvoye à tot djoupant : « nén nos ôtes ! » , « nén nos ôtes ! » …