Al-Aqa'id li al-Nasafi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Al-Shaykh al-Imam Najm al-Din Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Ahmad al-Nasafi rahimahullah berkata:

Ahl al-Haqq bertentangan dengan kumpulan Sufistiqiyyah mengatakan bahawa fitrah benda-benda yang sebenar adalah hakikat tidak berubah dan bahawa ilmu tentangnya adalah pasti.