1970-3 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1970-3

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1970-3 - თბილისი - 1970

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162891

სარჩევი
  • გურამ მაისურაძე - ქართველი და სომეხი ხალხების სამეურნეო კულტურული თანამშრომლობის ისტორიიდან XVII-XVIII საუკუნეებში