1962 - ნ. ბერძენიშვილი, მ. ბერძნიშვილი - დოკუმენტები თბილისის ისტორიისათვის - წ. 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

დოკუმენტები თბილისის ისტორიისათვის: (XVI-XIX სს.) - წიგნი პირველი - შემდგენლები: ნიკო ბერძენიშვილი, მამისა ბერძენიშვილი - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1962 - (383 გვ.)

წიგნის აღწერა:

გამოქვეყნებული დოკუმენტები:[edit]

სულ გამოქვეყნებულია 1505-1771 წლების 274 საბუთი