(ფეხი დამადგით...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ფეხი დამადგით
ავტორი: ანა კალანდაძე
დაიწერა 1959 წელს


—ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან,
წყალობა ჰყავით...
საქართველოის ყოვლის მპყრობელმან ვისურვე დავით...
ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით...
—ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები?
ღირსმსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს, რაი გადარდებს?
გასწიე იგი “ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე“...
თუ, ეს მაღალთა თავმდაბლობაა ოდით და ოდით?
თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ, მეფეო, რაღა ქნან ცოდვილთ?
სულის სიმშვიდის, სულის სიმშვიდის ვერსით მპოველთა?
—ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველთა...