(მუტრუკი მიტომ მუტრუკობს...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მუტრუკი მიტომ მუტრუკობს
ავტორი: ვაჟა-ფშაველა
'


მუტრუკი მიტომ მუტრუკობს,
დედა ჰყოლია ვირიო.
კაცი ბეჩავის მჩაგრავი
სად გაგონილა გმირიო!
გაიგე ავი და კარგი:
შაუფეროდე ყველასა;
ნუ მიენდობი, ერიდე
კაცს გაიძვერას, მელასა.
ოღონდ ვაჟკაცი ვარგოდეს,
რა უშავ ჩოხის ძველასა.