(დღეს მაისი ფერში ნაირ-ნაირშია...)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დღეს მაისი ფერში ნაირ-ნაირშია...
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძე
1916 წელი


დღეს მაისი ფერში ნაირ-ნაირშია,

თუ დრო არის, დროს ისევ შენ შეჰფერი.

და ვით ქრისტემ გალილეა აირჩია,

მე თბილისი ავირჩიე ბებერი.

მაგრამ ქრისტეს გოლგოთა ხვდა წილადა.

მე კი ჩვენი დამიფარავს მთაწმინდა.

მანდილი ჩანს ისევ იმ მანდილადა,

შხამსაც შევსვამ შენგნით მოწვდილ სასმითა.


#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1928. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1952 or earlier (more than 70 years ago).[1]
This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1928 works copyrighted at home.
According to the copyright law of Georgia this text will be in the public domain by January 1st 1930.

მოცემული ნამუშევარი საზოგადოებრივ საკუთრებაშია ამერიკის შეერთებული შტატების საავტორო უფლებების შესახებ კანონის თანახმად, რადგანაც თავდაპირველად იგი დაიბეჭდა 1928 წლის 1 იანვრამდე. სხვა ქვეყნების, განსაკუთრებით საქართველოს კანონმდებლობების თანახმად შესაძოლა ეს ნამუშევრები დღემდე დაცულნი იყვნენ საავტორო უფლებებით.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ეს ნამუშევარი გადავა საზოგადოებრივ საკუთრებაში 1930 წლის 1 იანვარს.