Ⲡⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲁϧⲱⲙ ⲫⲁ ϯⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


   Ⲡⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲡⲁϧⲱⲙ ⲫⲁ ϯⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ
   Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ Ⲡⲁϩⲱⲙ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲁⲁⲙⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲥⲏⲛⲏⲑⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲱϩⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲩⲱϩⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲟϩⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲛ̅ ⲡϥ̅ϩⲟ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ϩⲓϫⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩ̅ⲙⲟⲙ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲛⲉⲉⲧⲉ.
   Ⲁϥⲛⲟⲩϫϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲟϫϩ̅. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲝⲓⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲛ̅ϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩϭⲗⲟϭ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲱⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲛⲏϫ ⲡⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲃⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁ ϩⲛ̅ⲧϥ̅ⲕⲗⲁⲁⲃⲧ. ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲉⲓⲛⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧⲥⲟⲃⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲕⲗⲁϥⲧ ϫⲉ ⲉⲓⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲉ ⲉⲩⲥⲁⲧⲱ ⲛ̅ⲅⲟⲃⲥⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧϩⲟⲣϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙ̅ⲡⲉϥϣ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲣⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲏⲏⲃⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲑⲥⲁⲧⲱ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲓ ϩⲱ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲛϥ̅ⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ. ⲁⲩⲱ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ̅ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲁϥⲥⲟⲟⲩϩⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲓⲣⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϫⲓⲥ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲱ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲙⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲃⲥⲉⲓⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉϣⲁⲩⲃⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩϣⲱⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲉⲁⲡⲁ Ϩⲱⲣⲥⲓⲏⲥⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲅⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲧⲟϣⲥ̅ ⲛⲁⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ Ⲡⲧⲉⲣⲱⲛⲓⲟⲥ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲑⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲙⲉⲓⲛⲉ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ⲛⲉϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛ̅ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲡ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ϥϣⲱⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲱⲛϩ̅. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲉϥⲟⲛϩ̅. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉϥⲥⲉⲩϩ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ. ⲁⲩⲣ̅ ⲅ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲩⲣⲉⲓⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓϫⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲅ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩ Ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ Ⲡⲁϩⲱⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲉⲓⲙⲉ. ⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩϭⲱ ⲉⲩⲣⲉⲓⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ.
   Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲐⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲙ̅ ⲡⲁϣⲓⲛⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁϥⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲙⲟⲣⲧ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϫⲉⲛ ⲧϥ̅ⲙⲉⲥⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡ ⲃ̅ ϫⲉ Ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲉ ϩⲁⲣⲉ̀ϩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲉϩⲏⲧϥ̅. ⲁϥⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲱ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ϯⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϩⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡ̅ ϩⲙⲟⲧ. Ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲡⲱⲗⲗⲁⲕⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϥⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ϫⲟⲓⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲏⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϣⲁⲩⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲙ̅⳥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉϥϭⲉⲛ ⲁⲣⲉⲓⲕⲉ ⲉⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ.
   Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣϥ̅ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲱⲛϣ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲣⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲉϩⲏⲧⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲁϥϯ ⲙ̅ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲧ Ⲡⲁϣⲟⲛⲥ ⲛ̅ⲡ̅ ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. Ⲑⲱⲉⲇⲟⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϥϣⲧⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲣⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ ⲡϣⲱϫⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ ⲧⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϣⲱⲣⲡ̅ ⲁⲩⲕⲱⲱⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲃⲟⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ Ⲡⲁϣⲟⲛⲥ.
   Ⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ. ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲱⲛⲧⲟⲥ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲐⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ϫⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲕⲉϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ Ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲱⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲣⲉϥϫⲓ ⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛϥ̅ⲣⲙ̅ⲡⲟⲟⲩⲉ ⲡⲉ ⲥⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲛⲉⲁϥⲣ̅ ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉϥϩⲛ̅ ϫⲟⲩⲧⲩⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲙⲁϥⲯⲓⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁϥⲁⲁⲩ ⲉϥⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ. ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲥⲁⲣⲝ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲓⲩⲱϣ. ⲁϥⲣ̅ ϩⲛⲁϥ ⲉϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲁϥϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁϩⲉ ϩⲱⲥⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ.
   Ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ Ⲡⲁϩⲱⲙ ⲡⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲏ ⲧϭⲓⲛⲛⲱⲙⲱⲑⲉ̀ⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲱⲛⲁⲭⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲥⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲧ Ⲡⲁϣⲟⲛⲥ. ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅. ϩⲁⲙⲏⲛ.