គតិលោក/ភាគទី៦

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី៦


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៦នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោក ដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

 1. រឿងសត្វកង្កែប និងគោ
 2. រឿងលាឈ្មោល ១ ត្រាប់តាមកូនឆ្កែ
 3. រឿងចៅគង្វាលពពែម្នាក់
 4. រឿងចៅមាណពម្នាក់ចិញ្ចឹមមេឆ្មា ១
 5. រឿងចៅមាណពម្នាក់ចិញ្ចឹមសុនខតឿ ១
 6. រឿងឆ្កែវង្វែងម្ចាស់ និងមហាឥសី
 7. រឿងឧកញ៉ាយោមរាជ និងឧកញ៉ាពលទេព
 8. ឆ្មាស្រុក​ និងចាបពូក
 9. រឿងសត្វសំពោចចូលក្នុងជង្រុកស្រូវ
 10. រឿងឈ្មួញលក់លា និងពួកចោរព្រៃ
 11. រឿង​លា និងឆ្កែមានចៅហ្វាយជាមួយគ្នា
 12. រឿងជើងដៃច្រណែននឹងមាត់