რა დროს რომანსეროა?!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
რა დროს რომანსეროა?!
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძე


გაცრეცილ და მტვერიან
ცას სინათლე ჰკლებია.
ყვავილებზე მღერიან...
რა დროს ყვავილებია?
ცაზე ვხედავ წეროებს,
თითქო მწკრივი ღეროა.
მღერენ რომანსეროებს...
რა დროს რომანსეროა?
წყარო ხევში ვალალებს:
გაქრა გიჟი ოცნება,
ვკოცნი მე შენს დალალებს,
მაგრამ რა მეკოცნება?

1914 წ.