მოგონება ჩვენი ჭალისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მოგონება ჩვენი ჭალისა
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძე


საღამო ხანად ჩალანდრის ცხენი
მე მაგონებდა გორებს შორებელს,
ფშანში ლანდივით დასცქერდნენ ხენი
ბინდის მეგობარს მოუშორებელს.

ცამ მოგონება გადუხალისა
მას, ვისაც სწამდა ღამის ფერები,
ეს იყო ქარი ჩვენი ჭალისა
და შემოდგომის ჩალისღერები.