მოგონება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

თქვენ მოხვდით მრავალმნიშვნელობის გვერდზე. ქვემოთ წარმოდგენილია თქვენი მოთხოვნის სავარაუდო ვარიანტები:

მრავალმნიშვნელობ
მრავალმნიშვნელობ
მოგონება – ვაჟა-ფშაველას ლექსი
მოგონება – გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი
მოგონება – ალექსანდრე ორბელიანის ესე
მოგონებაგრიგოლ ორბელიანის ლექსი