მკვეხარა ქოთანი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
მკევხარა ქოთანი
ავტორი: იაკობ გოგებაშვილი


ქოთნები ერთად შეგროვილიყვნენ. ერთი უფრო მაღლი ქოთანი შუაში ჩამდგარიყო და იკვეხნიდა: მე თქვენისთანა როდი ვარ, მე ოქროს ძირი მაქვსო. უცებ თავს წაადგა ცაცხვი.

მკვეხარა ქოთანს შერცხვა და ხმა გაკმინდა.