ის კი არ არი ბიჭობა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ის კი არ არის ბიჭობა, რო გამაგრებდნენ, ჰმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავადა ჰვარგობდე.

არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი, ახრჩობდე, ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსა სწამლობდე.

მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად დამჩაგვრელებსა სწყალობდე? აბა, ბიჭობა ის არი, დაჩაგრულთათვის სწვალობდე.

არც-რა ბიჭობა ეგ არი, მაძღარი ჰმღერდე, ჰგალობდე, თავი მოგქონდეს სხვებზედა და ამის გამო გვშარობდე.

მგოსნობას არვის აცლიდე, მუდამ ჰკვეხდე და სცხარობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, მშიერ-მწყურვალიც ჰგალობდე.