იას უთხარით ტურფასა

From Wikisource
Jump to: navigation, search

<Ņref>ქართლი ლექსები</ref>

იას უთხარით ტურფასა
ავტორი: ვაჟა-ფშაველა
1903 წელი


<poem>იას უთხარით ტურფასა: მოვა და შეგჭამს ჭიაო, მაგრე მოხდენით, ლამაზო,[1] თავი რომ აგიღიაო! შენ თუ გგონია სიცოცხლე სამოთხის კარი ღიაო; ნუ მოხვალ, მიწას ეფარე, მოსვლაში არა ყრიაო. ნუ ნახავს მზესა, ინანებს, განა სულ მუდამ მზეაო! მიწავ, შენ გებარებოდეს ეს ჩემი ტურფა იაო, შენ უპატრონე, ემშობლე,

როგორაც შენი ზნეაო.

  1. ვაჟაფშაველას ლექსი