იავნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
იავნანა
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძე


შენ იძინე
პატარა ხანს,
მე არ მძინავს
ამ ქვეყანას,
მე გიმღერებ
იავნანას.
ნანა-ნანინა.
რომ დაიცვას
დანაშვენი,
ჩვენი მიწა
და ნაშენი,
ომში არის
მამაშენი.
ნანა-ნანინა.
რომ წავიდა -
დამიბარა:
გამიზარდე
ეს პატარა,
წამოვიდეს
ჩემთან ჩქარა.
ნანა-ნანინა.
მან იგრძნო, რომ
ჩვილზე ჩვილი
გმირი არის
მისი შვილი,
გმირი, ვით
ოძელაშვილი.
ნანა-ნანინა.
შენი თოფი,
შენი ხმალი
სულ მზადაა,
გენაცვალე,
მამისაკენ
გასწი მალე.
იავ-ნანინა.
შეკაზმული
არის ცხენი,
გზას გილოცავს
დედაშენი:
წა, საგმირო
საქმე ჰქმენი.
იავ-ნანინა.
შენ ჩემი ხარ,
ბიჭი შავი,
გადალახე
მტერთა ზვავი,
მამულისთვის
დასდე თავი.
ნანა-ნანინა!