ვეფხისტყაოსანი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ვეფხისტყაოსანი
ავტორი: შოთა რუსთაველი


მეფე როსტევანი და ავთანდილი ნადირობისას, მამუკა თავაქარაშვილი, 1646.

სარჩევი[edit]