ვეფხისტყაოსანი

From Wikisource
Jump to: navigation, search
ვეფხისტყაოსანი
ამ ნაწარმოების შემქმნელია შოთა რუსთაველი


მეფე როსტევანი და ავთანდილი ნადირობისას, მამუკა თავაქარაშვილი, 1646.

სარჩევი[edit]