დარჩნენ ქვიშანი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დარჩნენ ქვიშანი
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძეიმ გაზაფხულის სავსე ფიალა
გადმოიტოპა.
რა ნიაღვარის იყო გრიალი,
რა წყალდიდობა!
მაგრამ დარჩა იმ გარემოიდან
რამე ნიშანი?
წყალნი წავიდნენ და წამოვიდნენ,
დარჩნენ ქვიშანი...
ასწი ფიალა, სავსე ფიალა!
აქა მშვიდობა!
რა ნიაღვრებმა გადიგრიალა,
რა წყალდიდობამ!
რამე თვითეულს გარემოიდან
შეგვრჩა ნიშანი?
წყალნი წავიდნენ და წამოვიდნენ,
დარჩნენ ქვიშანი!