გზაზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
გზაზე
ავტორი: გალაკტიონ ტაბიძედრო აღარ დარჩა, რომ ახალი
იწყო ცხოვრება?
არა! ყოველი წუთი გზაა
თავისდაგვარი.
ამ გზაზე ბევრი თანამგზავრი
უცდის მომავალს,
ბევრი გადივლის ქარიშხალი
და ნიაღვარი.
კვლავინდებურად
ირხევიან ალვის ხეები,
ცადატყორცნილი
ყინვის მთები დგანან მეფურად,
კვლავინდებურად
შრიალებენ ხშირი ტყეები,
კაცთა სიცოცხლე
კი არ მიდის კვლავინდებურად