გაზაფხული (ილია ჭავჭავაძე)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
გაზაფხული
ავტორი: ილია ჭავჭავაძე


ტყემ მოისხა ფოთოლი,
აგერ მერცხალიც ჭყივის,
ბაღში ვაზი ობოლი
მეტის ლხენითა სტირის.
აყვავებულა მდელო,
აყვავებულან მთები;
მამულო საყვარელო,
შენ როსღა აყვავდები?

28 იანვარი, 1861 წ./პეტერბურგი.