ასეთი დარი თუ იყო მაშინ?

From Wikisource
Jump to: navigation, search
ასეთი დარი თუ იყო მაშინ?
ავტორი: ანა კალანდაძე


მზემ მზის ქალაქში ჩამოიხედა,
იდგა თბილისი, როგორც ერეკლე
ხმალშემართული ნარის ციხესთან...
ღრუბლები როკვით დაიძრნენ ქარში
და მიაშურეს ლილისფერ მთათა...
ასეთი დარი თუ იყო მაშინ,
ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა?