Мл҃твы ᲂу҆́трєннїѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Мл҃твы ᲂу҆́трєннїѧ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Мл҃твы ᲂу҆́трєннїѧ.

Воспрѧнꙋ́въ без̾ лѣ́ности, и҆ и҆стрезви́всѧ, воста́въ ѿ сна̀, рцы̀ сїѐ: ꙳[1]

Во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. А҆ми́нь.


  1. ꙳ Въ пасха́льнꙋю седми́цꙋ вмѣ́стѡ ᲂу҆́треннихъ и҆ вече́рнихъ мл҃твъ чте́мъ часы̀ па́схи.

Посе́мъ посто́й ма́лѡ молча̀, до́ндеже ᲂу҆тиша́тсѧ всѧ̑ чꙋ̑вствїѧ, и҆ тогда̀ сотворѝ трѝ покло́ны, глаго́лѧ:

Мл҃тва мытарѧ̀, лꙋⷦ҇ и҃і, сⷯ г҃і:
[edit]

Бж҃е, млⷭ҇тивъ бꙋ́ди мнѣ̀ грѣ́шномꙋ.

Та́же начнѝ си́це:

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃їй, мл҃твъ ра́ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋй на́съ. А҆ми́нь. Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропарѝ трⷪ҇чны, гла́съ а҃:
[edit]

Воста́вше ѿ сна̀, припа́даемъ тѝ, бл҃же,  и҆ а҆́гг҃льскꙋю пѣ́снь вопїе́мъ тѝ, си́льне:  ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е,  бцⷣею поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва: Ѿ ѻ҆дра̀ и҆ сна̀ воздви́глъ мѧ̀ є҆сѝ гдⷭ҇и:  ᲂу҆́мъ мо́й просвѣтѝ и҆ се́рдце,  и҆ ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзи,  во є҆́же пѣ́ти тѧ̀ ст҃а́ѧ трⷪ҇це:  ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е,  бцⷣею поми́лꙋй на́съ.

И҆ ны́нѣ: ꙾Напра́снѡ꙾[1] сꙋдїѧ̀ прїи́детъ,  и҆ коегѡ́ждо дѣѧ̑нїѧ ѡ҆бнажа́тсѧ,  но стра́хомъ зове́мъ въ полꙋ́нощи:  ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е,  бцⷣею поми́лꙋй на́съ.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. в҃і.


  1. ꙾Внеза́пꙋ꙾

И҆ мл҃твꙋ сїю̀ ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ:
[edit]

Ѿ сна̀ воста́въ, бл҃годарю́ тѧ ст҃а́ѧ трⷪ҇це, ꙗ҆́кѡ мно́гїѧ ра́ди твоеѧ̀ бл҃гости и҆ долготерпѣ́нїѧ, не прогнѣ́валсѧ є҆сѝ на мѧ̀ лѣни́ваго и҆ грѣ́шнаго, нижѐ погꙋби́лъ мѧ̀ є҆сѝ со беззако́ньми мои́ми, но чл҃вѣколю́бствовалъ є҆сѝ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ въ неча́ѧнїи лежа́щаго воздви́глъ мѧ̀ є҆сѝ, во є҆́же ᲂу҆́треневати, и҆ славосло́вити держа́вꙋ твою̀. И҆ ны́нѣ просвѣтѝ моѝ ѻ҆́чи мы́слєнныѧ, ѿве́рзи моѧ̑ ᲂу҆ста̀, поꙋча́тисѧ словесє́мъ твои̑мъ, и҆ разꙋмѣ́ти за́пѡвѣди твоѧ̑, и҆ твори́ти во́лю твою̀, и҆ пѣ́ти тѧ̀ во и҆сповѣ́данїи серде́чнѣмъ, и҆ воспѣва́ти всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Прїиди́те, поклони́мсѧ цр҃е́ви на́шемꙋ бг҃ꙋ. Покло́нъ.

Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви на́шемꙋ бг҃ꙋ. Покло́нъ.

Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ. Покло́нъ.

Ѱало́мъ н҃:
[edit]

Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ. Наипа́че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀, и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ҆чи́сти мѧ̀. Ꙗ҆́кѡ беззако́нїе моѐ а҆́зъ зна́ю, и҆ грѣ́хъ мо́й предо мно́ю є҆́сть вы́нꙋ. Тебѣ̀ є҆ди́номꙋ согрѣши́хъ, и҆ лꙋка́вое пред̾ тобо́ю сотвори́хъ: ꙗ҆́кѡ да ѡ҆правди́шисѧ во словесѣ́хъ твои́хъ, и҆ побѣди́ши, внегда̀ сꙋди́ти тѝ. Се́ бо въ беззако́нїихъ зача́тъ є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ти моѧ̀. Се́ бо и҆́стинꙋ возлюби́лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ премꙋ́дрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ. Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́щꙋсѧ: ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣлю́сѧ. Слꙋ́хꙋ моемꙋ̀ да́си ра́дость и҆ весе́лїе: возра́дꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ грѣ̑хъ мои́хъ, и҆ всѧ̑ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ҆чи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й. Не ѿве́ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀. Возда́ждь мѝ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ ᲂу҆тверди́ мѧ. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ твои̑мъ, и҆ нечести́вїи къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ. И҆зба́ви мѧ̀ ѿ крове́й бж҃е, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀: возра́дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́й пра́вдѣ твое́й. Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ртвы, да́лъ бы́хъ ᲂу҆́бѡ: всесожже́нїѧ не бл҃говоли́ши. Же́ртва бг҃ꙋ дꙋ́хъ сокрꙋше́нъ: се́рдце сокрꙋше́нно и҆ смире́нно бг҃ъ не ᲂу҆ничижи́тъ. Оу҆бл҃жѝ гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ. Тогда̀ бл҃говоли́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ: тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й тельцы̀.

Сѷмво́лъ правосла́вныѧ вѣ́ры:
[edit]

Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. в҃ И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ: свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. г҃ На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочл҃вѣ́чшасѧ. д҃ Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́на. є҃ И҆ воскрⷭ҇шаго въ тре́тїй де́нь, по писа́нїємъ. ѕ҃ И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. з҃ И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. и҃ И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇ро́ки. ѳ҃ Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю, собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. і҃ И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. а҃і Ча́ю воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: в҃і И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. А҆ми́нь.

Мл҃тва а҃, ст҃а́гѡ мака́рїа вели́кагѡ:
[edit]

Бж҃е, ѡ҆чи́сти мѧ̀ грѣ́шнаго, ꙗ҆́кѡ николи́же сотвори́хъ бл҃го́е пред̾ тобо́ю, но и҆зба́ви мѧ̀ ѿ лꙋка́вагѡ, и҆ да бꙋ́детъ во мнѣ̀ во́лѧ твоѧ̀: да неѡсꙋжде́ннѡ ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ недостѡ́йнаѧ, и҆ восхвалю̀ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва в҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
[edit]

Ѿ сна̀ воста́въ, полꙋ́нощнꙋю пѣ́снь приношꙋ́ ти сп҃се, и҆ припа́даѧ вопїю́ ти: не да́ждь мѝ ᲂу҆снꙋ́ти во грѣхо́внѣй сме́рти, но ᲂу҆ще́дри мѧ̀, распны́йсѧ во́лею, и҆ лежа́щаго мѧ̀ въ лѣ́ности ᲂу҆скори́въ возста́ви, и҆ сп҃си́ мѧ въ предстоѧ́нїи и҆ мл҃твѣ, и҆ по снѣ̀ нощнѣ́мъ возсїѧ́й мѝ де́нь безгрѣ́шенъ хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ сп҃си́ мѧ.

Мл҃тва г҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
[edit]

Къ тебѣ̀ влⷣко чл҃вѣколю́бче, ѿ сна̀ воста́въ прибѣга́ю, и҆ на дѣла̀ твоѧ̑ подвиза́юсѧ млⷭ҇рдїемъ твои́мъ, и҆ молю́сѧ тебѣ̀: помозѝ мнѣ̀ на всѧ́кое вре́мѧ, во всѧ́кой ве́щи, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ всѧ́кїѧ мїрскі́ѧ ѕлы́ѧ ве́щи, и҆ дїа́вольскагѡ поспѣше́нїѧ, и҆ сп҃си́ мѧ, и҆ введѝ въ црⷭ҇тво твоѐ вѣ́чное. Ты́ бо є҆сѝ мо́й сотвори́тель, и҆ всѧ́комꙋ бл҃гꙋ промы́сленникъ и҆ пода́тель: ѡ҆ тебѣ́ же всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́ю, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва д҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
[edit]

Гдⷭ҇и, и҆́же мно́гою твое́ю бл҃гостїю и҆ вели́кими щедро́тами твои́ми да́лъ є҆сѝ мнѣ̀ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ мимоше́дшее вре́мѧ но́щи сеѧ̀ без̾ напа́сти прейтѝ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ проти́вна: ты̀ са́мъ влⷣко, всѧ́ческихъ тво́рче, сподо́би мѧ̀ и҆́стиннымъ твои́мъ свѣ́томъ, и҆ просвѣще́ннымъ се́рдцемъ, твори́ти во́лю твою̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва є҃, ст҃а́гѡ васі́лїа вели́кагѡ:
[edit]

Гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е си́лъ и҆ всѧ́кїѧ пло́ти, въ вы́шнихъ живы́й, и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, сердца́ же и҆ ᲂу҆трѡ́бы и҆спытꙋ́ѧй, и҆ сокровє́ннаѧ человѣ́кѡвъ ꙗ҆́вѣ предвѣ́дый, безнача́льный и҆ присносꙋ́щный свѣ́те, ᲂу҆ негѡ́же нѣ́сть премѣне́нїѧ, и҆лѝ преложе́нїѧ ѡ҆сѣне́нїе: са́мъ безсме́ртный цр҃ю̀, прїимѝ молє́нїѧ на̑ша, ꙗ҆̀же въ настоѧ́щее вре́мѧ, на мно́жество твои́хъ щедро́тъ дерза́юще, ѿ скве́рныхъ къ тебѣ̀ ᲂу҆сте́нъ твори́мъ: и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ прегрѣшє́нїѧ на̑ша, ꙗ҆̀же дѣ́ломъ, и҆ сло́вомъ, и҆ мы́слїю, вѣ́дѣнїемъ и҆лѝ невѣ́дѣнїемъ согрѣшє́ннаѧ на́ми, и҆ ѡ҆чи́сти ны̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха. И҆ да́рꙋй на́мъ бо́дреннымъ се́рдцемъ и҆ тре́звенною мы́слїю всю̀ настоѧ́щагѡ житїѧ̀ но́щь прейтѝ, ѡ҆жида́ющымъ прише́ствїѧ свѣ́тлагѡ и҆ ꙗ҆вле́ннагѡ днѐ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, гдⷭ҇а и҆ бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, во́ньже со сла́вою сꙋдїѧ̀ всѣ́хъ прїи́детъ, комꙋ́ждо ѿда́ти по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀: да не па́дше и҆ ѡ҆блѣни́вшесѧ, но бо́дрствꙋюще, и҆ воздви́жени въ дѣ́ланїе, ѡ҆брѧ́щемсѧ гото́ви, въ ра́дость и҆ бжⷭ҇твенный черто́гъ сла́вы є҆гѡ̀ совни́демъ, и҆дѣ́же пра́зднꙋющихъ гла́съ непреста́нный, и҆ неизрече́ннаѧ сла́дость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю. Ты́ бо є҆сѝ и҆́стинный свѣ́тъ, просвѣща́ѧй и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́чєскаѧ, и҆ тѧ̀ пое́тъ всѧ̀ тва́рь во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва ѕ҃, тогѡ́жде ст҃а́гѡ:
[edit]

Тѧ̀ бл҃гослови́мъ, вы́шнїй бж҃е и҆ гдⷭ҇и млⷭ҇ти, творѧ́щаго при́снѡ съ на́ми вели̑каѧ же и҆ неизслѣ́дѡваннаѧ, сла̑внаѧ же и҆ ᲂу҆жа̑снаѧ, и҆́хже нѣ́сть числа̀, пода́вшаго на́мъ со́нъ во ᲂу҆покое́нїе не́мощи на́шеѧ, и҆ ѡ҆слабле́нїе трꙋдѡ́въ многотрꙋ́дныѧ пло́ти. Бл҃годари́мъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ не погꙋби́лъ є҆сѝ на́съ со беззако́ньми на́шими, но чл҃вѣколю́бствовалъ є҆сѝ ѻ҆бы́чнѡ, и҆ въ неча́ѧнїи лежа́щыѧ ны̀ воздви́глъ є҆сѝ, во є҆́же славосло́вити держа́вꙋ твою̀. Тѣ́мже мо́лимъ безмѣ́рнꙋю твою̀ бл҃гость: просвѣтѝ на́шѧ мы̑сли, ѻ҆чеса̀, и҆ ᲂу҆́мъ на́шъ ѿ тѧ́жкагѡ сна̀ лѣ́ности возста́ви: ѿве́рзи на̑ша ᲂу҆ста̀, и҆ и҆спо́лни ѧ҆̀ твоегѡ̀ хвале́нїѧ, ꙗ҆́кѡ да возмо́жемъ непоколе́блемѡ пѣ́ти же и҆ и҆сповѣ́датисѧ тебѣ̀, во всѣ́хъ и҆ ѿ всѣ́хъ сла́вимомꙋ бг҃ꙋ, безнача́льномꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, со є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ, и҆ всест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва з҃.
Пѣ́снь полꙋ́нощнаѧ, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
[edit]

Воспѣва́ю бл҃года́ть твою̀ влⷣчце, молю́ тѧ, ᲂу҆́мъ мо́й ѡ҆бл҃годатѝ. Стꙋпа́ти пра́вѡ мѧ̀ наста́ви, пꙋтю̀ хрⷭ҇то́выхъ за́повѣдей. Бдѣ́ти къ пѣ́сни ᲂу҆крѣпѝ, ᲂу҆ны́нїѧ со́нъ ѿгонѧ́ющи. Свѧ́зана плени́цами грѣхопаде́нїй, мольба́ми твои́ми разрѣшѝ, бг҃оневѣ́сто. Въ нощѝ мѧ̀ и҆ во днѝ сохранѧ́й, борю́щихъ вра̑гъ и҆збавлѧ́ющи мѧ̀. Жизнода́телѧ бг҃а ро́ждшаѧ, ᲂу҆мерщвле́на мѧ̀ страстьмѝ ѡ҆живѝ. Ꙗ҆́же свѣ́тъ невече́рнїй ро́ждшаѧ, дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆слѣ́пшꙋю просвѣтѝ. ѽ ди́внаѧ влⷣчнѧ пала́то, до́мъ дх҃а бж҃е́ственна менѐ сотворѝ. Врача̀ ро́ждшаѧ, ᲂу҆врачꙋ́й дꙋшѝ моеѧ̀ многолѣ̑тныѧ стра̑сти. Волнꙋ́ющасѧ жите́йскою бꙋ́рею, ко стези́ мѧ покаѧ́нїѧ напра́ви. И҆зба́ви мѧ̀ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнꙋющагѡ, и҆ че́рвїѧ же ѕла́гѡ, и҆ та́ртара: да мѧ̀ не ꙗ҆ви́ши бѣсѡ́мъ ра́дованїе, и҆́же мнѡ́гимъ грѣхѡ́мъ пови́нника. Но́ва сотвори́ мѧ, ѡ҆бетша́вшаго нечꙋ́вственными, пренепоро́чнаѧ, согрѣшє́нїи. Стра́нна мꙋ́ки всѧ́кїѧ покажи́ мѧ, и҆ всѣ́хъ влⷣкꙋ ᲂу҆молѝ. Нбⷭ҇наѧ мѝ ᲂу҆лꙋчи́ти весє́лїѧ со всѣ́ми ст҃ы́ми сподо́би. Прест҃а́ѧ дв҃о, ᲂу҆слы́ши гла́съ непотре́бнагѡ раба̀ твоегѡ̀. Стрꙋю̀ дава́й мнѣ̀ слеза́мъ пречⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ скве́рнꙋ ѡ҆чища́ющи. Стена̑нїѧ ѿ се́рдца приношꙋ́ ти непреста́ннѡ, ᲂу҆се́рдствꙋй влⷣчце. Моле́бнꙋю слꙋ́жбꙋ мою̀ прїимѝ, и҆ бг҃ꙋ бл҃гоꙋтро́бномꙋ принесѝ. Превы́шшаѧ а҆́гг҃лъ, мїрска́гѡ мѧ̀ превы́шша сли́тїѧ сотворѝ. Свѣтоно́снаѧ сѣ́не нбⷭ҇наѧ, дх҃о́внꙋю бл҃года́ть во мнѣ̀ напра́ви. Рꙋ́цѣ воздѣ́ю и҆ ᲂу҆стнѣ̀ къ похвале́нїю, ѡ҆скверне́ны скве́рною, всенепоро́чнаѧ. Дꙋшетлѣ́нныхъ мѧ̀ па́костей и҆зба́ви, хрⷭ҇та̀ прилѣ́жнѡ ᲂу҆молѧ́ющи: є҆мꙋ́же че́сть и҆ поклоне́нїе подоба́етъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва и҃, ко гдⷭ҇ꙋ на́шемꙋ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀:
[edit]

Многомлⷭ҇тиве и҆ всемлⷭ҇тиве бж҃е мо́й, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, мно́гїѧ ра́ди любвѐ сше́лъ и҆ воплоти́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ да сп҃се́ши всѣ́хъ. И҆ па́ки, сп҃се, сп҃си́ мѧ по бл҃года́ти, молю́ тѧ: а҆́ще бо ѿ дѣ́лъ сп҃се́ши мѧ̀, нѣ́сть сѐ бл҃года́ть и҆ да́ръ, но до́лгъ па́че. Е҆́й, мно́гїй въ щедро́тахъ, и҆ неизрече́нный въ млⷭ҇ти! Вѣ́рꙋѧй бо въ мѧ̀, ре́клъ є҆сѝ, ѽ хрⷭ҇тѐ мо́й, жи́въ бꙋ́детъ, и҆ не ᲂу҆́зритъ сме́рти во вѣ́ки. А҆́ще ᲂу҆́бѡ вѣ́ра, ꙗ҆́же въ тѧ̀, сп҃са́етъ ѿча̑ѧнныѧ, сѐ вѣ́рꙋю: сп҃си́ мѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀ и҆ созда́тель. Вѣ́ра же вмѣ́стѡ дѣ́лъ да вмѣни́тсѧ мнѣ̀, бж҃е мо́й, не ѡ҆брѧ́щеши бо дѣ́лъ ѿню́дъ ѡ҆правда́ющихъ мѧ̀. Но та̀ вѣ́ра моѧ̀ да довлѣ́етъ вмѣ́стѡ всѣ́хъ, та̀ да ѿвѣща́етъ, та̀ да ѡ҆правди́тъ мѧ̀, та̀ да пока́жетъ мѧ̀ прича́стника сла́вы твоеѧ̀ вѣ́чныѧ. Да не ᲂу҆́бѡ похи́титъ мѧ̀ сатана̀, и҆ похва́литсѧ, сло́ве, є҆́же ѿто́ргнꙋти мѧ̀ ѿ твоеѧ̀ рꙋкѝ и҆ ѡ҆гра́ды. Но и҆лѝ хощꙋ̀, сп҃си́ мѧ, и҆лѝ не хощꙋ̀, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, предварѝ ско́рѡ, ско́рѡ, погибо́хъ: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ мо́й ѿ чре́ва ма́тере моеѧ̀. Сподо́би мѧ̀ гдⷭ҇и, ны́нѣ возлюби́ти тѧ̀, ꙗ҆́коже возлюби́хъ и҆ногда̀ то́й са́мый грѣ́хъ, и҆ па́ки порабо́тати тебѣ̀ без̾ лѣ́ности то́щнѡ, ꙗ҆́коже порабо́тахъ пре́жде сатанѣ̀ льсти́вомꙋ. Наипа́че же порабо́таю тебѣ̀ гдⷭ҇ꙋ и҆ бг҃ꙋ моемꙋ̀ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, во всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва ѳ҃,
ко храни́телю человѣ́ческїѧ жи́зни а҆́гг҃лꙋ:
[edit]

Ст҃ы́й а҆́гг҃ле, предстоѧ́й ѻ҆каѧ́ннѣй мое́й дꙋшѝ и҆ стра́стнѣй мое́й жи́зни, не ѡ҆ста́ви менє̀ грѣ́шнагѡ, нижѐ ѿстꙋпѝ ѿ менє̀ за невоздержа́нїе моѐ: не да́ждь мѣ́ста лꙋка́вомꙋ де́монꙋ ѡ҆блада́ти мно́ю, наси́льствомъ сме́ртнагѡ сегѡ̀ тѣлесѐ: ᲂу҆крѣпѝ бѣ́дствꙋющꙋю и҆ хꙋдꙋ́ю мою̀ рꙋ́кꙋ, и҆ наста́ви мѧ̀ на пꙋ́ть сп҃се́нїѧ. Е҆́й, ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃їй, храни́телю и҆ покрови́телю ѻ҆каѧ́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, всѧ̑ мнѣ̀ простѝ, є҆ли́кими тѧ̀ ѡ҆скорби́хъ во всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀: и҆ а҆́ще что̀ согрѣши́хъ въ преше́дшꙋю но́щь сїю̀, покры́й мѧ̀ въ настоѧ́щїй де́нь, и҆ сохрани́ мѧ ѿ всѧ́кагѡ и҆скꙋше́нїѧ проти́внагѡ, да ни въ ко́емъ грѣсѣ̀ прогнѣ́ваю бг҃а: и҆ моли́сѧ за мѧ̀ ко гдⷭ҇ꙋ, да ᲂу҆тверди́тъ мѧ̀ въ стра́сѣ свое́мъ, и҆ досто́йна пока́жетъ мѧ̀ раба̀ своеѧ̀ бл҃гости. А҆ми́нь.

Мл҃тва і҃, ᲂу҆́треннѧѧ коне́чнаѧ,
ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
[edit]

Прест҃а́ѧ влⷣчце моѧ̀ бцⷣе, ст҃ы́ми твои́ми и҆ всеси́льными мольба́ми ѿженѝ ѿ менє̀ смире́ннагѡ и҆ ѻ҆каѧ́ннагѡ раба̀ твоегѡ̀, ᲂу҆ны́нїе, забве́нїе, неразꙋ́мїе, нерадѣ́нїе, и҆ всѧ̑ сквє́рнаѧ, лꙋка̑ваѧ и҆ хꙋ̑льнаѧ помышлє́нїѧ, ѿ ѻ҆каѧ́ннагѡ моегѡ̀ се́рдца, и҆ ѿ помраче́ннагѡ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀. И҆ погасѝ пла́мень страсте́й мои́хъ, ꙗ҆́кѡ ни́щъ є҆́смь и҆ ѻ҆каѧ́ненъ: и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ мно́гихъ и҆ лю́тыхъ воспомина́нїй, и҆ предпрїѧ́тїй, и҆ ѿ всѣ́хъ дѣ́йствъ ѕлы́хъ свободи́ мѧ. Ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́на є҆сѝ ѿ всѣ́хъ родѡ́въ, и҆ сла́витсѧ пречⷭ҇тно́е и҆́мѧ твоѐ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃твенное призыва́нїе ст҃а́гѡ,
є҆гѡ́же и҆́мѧ но́сиши:
[edit]

Молѝ бг҃а ѡ҆ мнѣ̀, ст҃ы́й ᲂу҆го́дниче бж҃їй и҆́мⷬ҇къ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ᲂу҆се́рднѡ къ тебѣ̀ прибѣга́ю, ско́ромꙋ помо́щникꙋ и҆ мл҃твенникꙋ ѡ҆ дꙋшѝ мое́й.

Пѣ́снь прест҃ѣ́й бцⷣѣ, гла́съ д҃:
[edit]

Бцⷣе дв҃о ра́дꙋйсѧ,  бл҃года́тнаѧ мр҃і́е, гдⷭ҇ь съ тобо́ю:  бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ,  и҆ бл҃гослове́нъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀,  ꙗ҆́кѡ сп҃са родила̀ є҆сѝ дꙋ́шъ на́шихъ.

Тропа́рь крⷭ҇тꙋ̀, гла́съ а҃,
мл҃тва за ѻ҆те́чество:
[edit]

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑,  и҆ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ,  побѣ̑ды правосла̑внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ  на сопроти̑вныѧ да́рꙋѧ,  и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ  крⷭ҇то́мъ твои́мъ жи́тельство.

Мл҃тва ѡ҆ живы́хъ:
[edit]

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй ѻ҆тца̀ моего̀ дꙋхо́внаго и҆́мⷬ҇къ, роди́телей мои́хъ и҆́мⷬ҇къ, сро́дникѡвъ и҆́мⷬ҇къ, нача́льникѡвъ, наста́вникѡвъ, бл҃годѣ́телей и҆́мⷬ҇къ, и҆ всѣ́хъ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ.

Мл҃тва ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ:
[edit]

Оу҆поко́й, гдⷭ҇и, дꙋ́шы ᲂу҆со́пшихъ ра̑бъ твои́хъ: роди́телей мои́хъ, сро́дникѡвъ и҆́мⷬ҇къ, бл҃годѣ́телей и҆́мⷬ҇къ, и҆ всѣ́хъ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ, и҆ простѝ и҆̀мъ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, и҆ да́рꙋй и҆̀мъ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное.

А҆́ще мо́жеши, чтѝ вмѣ́стѡ кра́ткихъ мл҃твъ ѡ҆ живы́хъ и҆ ᲂу҆со́пшихъ се́й помѧ́нникъ:[edit]

Ѡ҆ живы́хъ:
[edit]

Помѧнѝ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, млⷭ҇ти и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ ѿ вѣ́ка сꙋ́щыѧ, и҆́хже ра́ди и҆ вочл҃вѣ́чилсѧ є҆сѝ, и҆ распѧ́тїе и҆ сме́рть, сп҃се́нїѧ ра́ди пра́вѡ въ тѧ̀ вѣ́рꙋющихъ, претерпѣ́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ: и҆ воскр҃съ и҆з̾ ме́ртвыхъ, возне́слсѧ є҆сѝ на нб҃са̀, и҆ сѣди́ши ѡ҆деснꙋ́ю бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ призира́еши на смирє́нныѧ мольбы̑ всѣ́мъ се́рдцемъ призыва́ющихъ тѧ̀: приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ, и҆ ᲂу҆слы́ши смире́нное моле́нїе менє̀ непотре́бнагѡ раба̀ твоегѡ̀, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ дх҃о́внагѡ тебѣ̀ за всѧ̑ лю́ди твоѧ̑ приносѧ́щагѡ. И҆ въ пе́рвыхъ помѧнѝ цр҃ковь твою̀ ст҃ꙋ́ю, собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю, ю҆́же снабдѣ́лъ є҆сѝ чⷭ҇тно́ю твое́ю кро́вїю, и҆ ᲂу҆твердѝ, и҆ ᲂу҆крѣпѝ, и҆ разширѝ, ᲂу҆мно́жи, ᲂу҆мирѝ, и҆ непреѡбори́мꙋ а҆́довыми враты̀ во вѣ́ки сохранѝ: раздира̑нїѧ цр҃кве́й ᲂу҆тишѝ, шата̑нїѧ ꙗ҆зы́чєскаѧ ᲂу҆гасѝ, и҆ є҆ресе́й воста̑нїѧ ско́рѡ разорѝ и҆ и҆скоренѝ, и҆ въ ничто́же си́лою ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а ѡ҆братѝ. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй бг҃охрани́мꙋю странꙋ̀ на́шꙋ, вла̑сти и҆ во́инство є҆ѧ̀, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ поживе́мъ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи и҆ чистотѣ̀. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй вели́каго господи́на и҆ ѻ҆тца̀ на́шего ст҃ѣ́йшаго патрїа́рха и҆́мⷬ҇къ, преѡсщ҃є́нныѧ митрополі́ты, а҆рхїепⷭ҇кпы и҆ є҆пⷭ҇кпы правосла̑вныѧ, і҆ерє́и же и҆ дїа́коны, и҆ ве́сь при́четъ цр҃ко́вный, ꙗ҆̀же поста́вилъ є҆сѝ пастѝ слове́сное твоѐ ста́до: и҆ мл҃твами и҆́хъ поми́лꙋй, и҆ сп҃си́ мѧ грѣ́шнаго. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй ѻ҆тца̀ моего̀ дꙋхо́внаго и҆́мⷬ҇къ, и҆ ст҃ы́ми є҆гѡ̀ мл҃твами простѝ моѧ̑ согрѣшє́нїѧ. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй роди́тели моѧ̑ и҆́мⷬ҇къ, бра́тїю и҆ сестры̑, и҆ сро́дники моѧ̑ по пло́ти, и҆ всѧ̑ бли̑жнїѧ ро́да моегѡ̀, и҆ дрꙋ́ги, и҆ да́рꙋй и҆̀мъ мі̑рнаѧ твоѧ̑ и҆ премі̑рнаѧ бл҃га̑ѧ. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ всѧ̑ сщ҃еннои́ноки, и҆́ноки же и҆ и҆́нѡкини, и҆ всѧ̑ въ дѣ́вствѣ же и҆ бл҃гоговѣ́нїи и҆ по́стничествѣ живꙋ́щыѧ въ монастырѣ́хъ, въ пꙋсты́нѧхъ, въ пеще́рахъ, гора́хъ, столпѣ́хъ, затво́рѣхъ, разсѣ́линахъ ка́менныхъ, ѻ҆стровѣ́хъ же морски́хъ, и҆ на всѧ́комъ мѣ́стѣ влады́чествїѧ твоегѡ̀ правовѣ́рнѡ живꙋ́щыѧ, и҆ бл҃гоче́стнѡ слꙋжа́щыѧ тѝ, и҆ молѧ́щыѧсѧ тебѣ̀: ѡ҆блегчѝ и҆̀мъ тѧготꙋ̀, и҆ ᲂу҆тѣ́ши и҆̀хъ ско́рбь, и҆ къ по́двигꙋ ѿ тебѐ си́лꙋ и҆ крѣ́пость и҆̀мъ пода́ждь, и҆ мл҃твами и҆̀хъ да́рꙋй мѝ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй ста́рцы и҆ ю҆̀ныѧ, ни́щыѧ и҆ сироты̑ и҆ вдови̑цы, и҆ сꙋ́щыѧ въ болѣ́зни и҆ въ печа́лѣхъ, бѣда́хъ же и҆ ско́рбехъ, ѡ҆бстоѧ́нїихъ и҆ плѣне́нїихъ, темни́цахъ же и҆ заточе́нїихъ, и҆зрѧ́днѣе же въ гоне́нїихъ тебє̀ ра́ди и҆ вѣ́ры правосла́вныѧ ѿ ꙗ҆зы̑къ безбо́жныхъ, ѿ ѿстꙋ̑пникъ и҆ ѿ є҆ретїкѡ́въ, сꙋ́щыѧ рабы̑ твоѧ̑: и҆ помѧнѝ ѧ҆̀, посѣтѝ, ᲂу҆крѣпѝ, ᲂу҆тѣ́ши, и҆ вско́рѣ си́лою твое́ю ѡ҆сла́бꙋ, свобо́дꙋ и҆ и҆зба́вꙋ и҆̀мъ пода́ждь. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй пѡ́сланныѧ въ слꙋ́жбꙋ, пꙋтеше́ствꙋющыѧ, ѻ҆тцы̀ и҆ бра́тїю на́шꙋ, и҆ сестры̑, и҆ всѧ̑ правосла̑вныѧ хрⷭ҇тїа́ны. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй и҆̀хже а҆́зъ безꙋ́мїемъ мои́мъ соблазни́хъ, и҆ ѿ пꙋтѝ сп҃си́тельнагѡ ѿврати́хъ, къ дѣлѡ́мъ ѕлы̑мъ и҆ неподѡ́бнымъ приведо́хъ: бжⷭ҇твеннымъ твои́мъ про́мысломъ къ пꙋти сп҃се́нїѧ па́ки возвратѝ. Покло́нъ.

Сп҃сѝ, гдⷭ҇и, и҆ поми́лꙋй ненави́дѧщыѧ и҆ ѡ҆би́дѧщыѧ мѧ̀, и҆ творѧ́щыѧ мѝ па́кѡсти, и҆ не ѡ҆ста́ви и҆̀хъ поги́бнꙋти менє̀ ра́ди грѣ́шнагѡ. Покло́нъ.

Ѿстꙋпи́вшыѧ ѿ правосла́вныѧ вѣ́ры, и҆ поги́бельными є҆ресьмѝ ѡ҆слѣплє́нныѧ, свѣ́томъ твоегѡ̀ позна́нїѧ просвѣтѝ, и҆ ст҃ѣ́й твое́й а҆пⷭ҇льстѣй собо́рнѣй цр҃кви причтѝ. Покло́нъ.

Ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ:
[edit]

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, ѿ житїѧ̀ сегѡ̀ ѿше́дшыѧ ст҃ѣ́йшыѧ патрїа́рхи, преѡсщ҃є́нныѧ митрополі́ты, а҆рхїепⷭ҇кпы и҆ є҆пⷭ҇кпы правосла̑вныѧ, во і҆ере́йстѣмъ же и҆ при́чтѣ цр҃ко́внѣмъ и҆ и҆́ночестѣмъ чи́нѣ тебѣ̀ послꙋжи́вшыѧ, и҆ въ вѣ́чныхъ твои́хъ селе́нїихъ со ст҃ы́ми ᲂу҆поко́й. Покло́нъ.

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, дꙋ́шы ᲂу҆со́пшихъ рабѡ́въ твои́хъ, [роди́телей мои́хъ] и҆́мⷬ҇къ, и҆ всѣ́хъ сро́дникѡвъ по пло́ти: и҆ простѝ и҆́хъ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, да́рꙋѧ и҆̀мъ црⷭ҇твїе и҆ прича́стїе вѣ́чныхъ твои́хъ бл҃ги́хъ, и҆ твоеѧ̀ безконе́чныѧ и҆ бл҃же́нныѧ жи́зни наслажде́нїе. Покло́нъ.

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, и҆ всѧ̑ въ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ и҆ жи́зни вѣ́чныѧ ᲂу҆со́пшыѧ ѻ҆тцы̀ и҆ бра́тїю на́шꙋ, и҆ сестры̑, и҆ здѣ̀ лежа́щыѧ, и҆ повсю́дꙋ, правосла̑вныѧ хрⷭ҇тїа́ны, и҆ со ст҃ы́ми твои́ми, и҆дѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, вселѝ, и҆ на́съ поми́лꙋй, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ. А҆ми́нь. Покло́нъ.

Сїѐ глаго́ли три́жды:

Пода́ждь, гдⷭ҇и, ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ всѣ̑мъ пре́жде ѿше́дшымъ въ вѣ́рѣ и҆ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ ѻ҆тцє́мъ, бра́тїѧмъ и҆ сестра́мъ на́шымъ, и҆ сотворѝ и҆̀мъ вѣ́чнꙋю па́мѧть.

Коне́цъ помѧ́нникꙋ.

Та́же: Досто́йно є҆́сть: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

И҆ ѿпꙋ́стъ: Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃їй, мл҃твъ ра́ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋй на́съ. А҆ми́нь.

This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.