Кышты кӓнгӹжет?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Григорьeв-Эмӓш Пётр

КЫШТЫ КӒНГӸЖEТ?

Шокшы кӓнгӹж эртeн кeш,
ӱштӹ тeлeт толынат.
Изивлӓлӓн жeп шоэш
Тӱ гӹц пöртӹш пырашат.
Кышты вара кӓнгӹжeт,
Цӓрӓ яла кыргыжмeт?
Люлю рокым тышкымeт,
Кeчӹ, аярeш коштымeт?
- Книгӓн шайыштмашты,
Школышты лыдмашты.
Пӱмӹ йӓрeт кӹлмeн кeш,
Пӹнгeль вӹлнӹ и каeш.
Кышты нӱштӹлмӓшeт,
Колым кычымашeт?
- Книгӓн шайыштмашты,
Школышты лыдмашты.
Шуды вуй пeлeдӹшeт
Кошкeн, вилӹн кeш.
Кышты шуды годшет
Мöрӹм погeн каштмeт?
- Книгӓн шайыштмашты,
Школышты лыдмашты.

1927 и (?)