Канѡ́нъ моле́бный ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Канѡ́нъ моле́бный ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Канѡ́нъ моле́бный ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ,
пое́мый во всѧ́кой ско́рби дꙋше́внѣй, и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи.

Тропа́рь бцⷣѣ, гла́съ д҃:
[edit]

Къ бцⷣѣ прилѣ́жнѡ ны́нѣ притеце́мъ грѣ́шнїи и҆ смире́ннїи, и҆ припаде́мъ въ покаѧ́нїи зовꙋ́ще и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋшѝ: влⷣчце, помозѝ, на ны̀ милосе́рдовавши, потщи́сѧ, погиба́емъ ѿ мно́жества прегрѣше́нїй, не ѿвратѝ твоѧ̑ рабы̑ тщы̀, тѧ́ бо и҆ є҆ди́нꙋ наде́ждꙋ и҆́мамы.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Не ѻ҆́молчи́мъ никогда̀ бцⷣе, си̑лы твоѧ̑ глаго́лати недосто́йнїи: а҆́ще бо ты̀ не бы̀ предстоѧ́ла молѧ́щи, кто̀ бы на́съ и҆зба́вилъ ѿ толи́кихъ бѣ́дъ; кто́ же бы сохрани́лъ до ны́нѣ свобо́дны; не ѿстꙋ́пимъ влⷣчце, ѿ тебѐ, твоѧ̑ бо рабы̑ сп҃са́еши при́снѡ ѿ всѧ́кихъ лю́тыхъ.

Канѡ́нъ ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ,
творе́нїе ѳеостирі́кта мона́ха. Гла́съ и҃.
[edit]

Пѣ́снь а҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Припѣ́въ: Прест҃а́ѧ бцⷣе, сп҃сѝ на́съ.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, къ тебѣ̀ прибѣга́ю сп҃се́нїѧ и҆скі́й: ѽ мт҃и сло́ва и҆ дв҃о, ѿ тѧ́жкихъ и҆ лю́тыхъ мѧ̀ сп҃сѝ.

Страсте́й мѧ̀ смꙋща́ютъ прило́зи, мно́гагѡ ᲂу҆ны́нїѧ и҆спо́лнити мою̀ дꙋ́шꙋ: ᲂу҆мирѝ ѻ҆трокови́це, тишино́ю сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, всенепоро́чнаѧ.

Сла́ва: Сп҃са ро́ждшꙋю тѧ̀ и҆ бг҃а, молю̀ дв҃о, и҆зба́витисѧ мѝ лю́тыхъ: къ тебѣ́ бо ны́нѣ прибѣга́ѧ, простира́ю и҆ дꙋ́шꙋ и҆ помышле́нїе.

И҆ ны́нѣ: Недꙋ́гꙋюща тѣ́ломъ и҆ дꙋше́ю, посѣще́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ и҆ промышле́нїѧ ѿ тебє̀ сподо́би, є҆ди́на бг҃омт҃и, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, бл҃га́гѡ же роди́тельница.

Пѣ́снь г҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Предста́тельство и҆ покро́въ жи́зни моеѧ̀ полага́ю тѧ̀, бг҃ороди́тельнице дв҃о: ты́ мѧ ѡ҆кормѝ ко приста́нищꙋ твоемꙋ̀, бл҃ги́хъ вино́вна, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Молю̀ дв҃о, дꙋше́вное смꙋще́нїе и҆ печа́ли моеѧ̀ бꙋ́рю разори́ти: ты́ бо бг҃оневѣ́стнаѧ, нача́льника тишины̀ хрⷭ҇та̀ родила̀ є҆сѝ, є҆ди́на пречⷭ҇таѧ.

Сла́ва: Бл҃годѣ́телѧ ро́ждши до́брыхъ вино́внаго, бл҃годѣѧ́нїѧ бога́тство всѣ̑мъ и҆сточѝ: всѧ̑ бо мо́жеши, ꙗ҆́кѡ си́льнаго въ крѣ́пости хрⷭ҇та̀ ро́ждши, бг҃обл҃же́ннаѧ.

И҆ ны́нѣ: Лю́тыми недꙋ́ги, и҆ болѣ́зненными страстьмѝ и҆стѧза́емꙋ, дв҃о, ты́ ми помозѝ: и҆сцѣле́нїй бо неѡскꙋ́дное тѧ̀ зна́ю сокро́вище, пренепоро́чнаѧ, неиждива́емое.

Та́же:

Сп҃сѝ ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, бцⷣе, ᲂу҆́кѡ всѝ по бз҃ѣ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, ᲂу҆́кѡ нерꙋши́мѣй стѣнѣ̀ и҆ предста́тельствꙋ.

При́зри бл҃госе́рдїемъ, всепѣ́таѧ бцⷣе, на моѐ лю́тое тѣлесѐ ѡ҆ѕлобле́нїе, и҆ и҆сцѣлѝ дꙋшѝ моеѧ̀ болѣ́знь.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. Три́жды.

Тропа́рь, гла́съ в҃:
[edit]

Моле́нїе те́плое, и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ, млⷭ҇ти и҆сто́чниче, мі́рови прибѣ́жище, прилѣ́жнѡ вопїе́мъ тѝ: бцⷣе влⷣчце, предварѝ, и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, є҆ди́на вско́рѣ предста́тельствꙋющаѧ.

Пѣ́снь д҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Страсте́й мои́хъ смꙋще́нїе, ко́рмчїю ро́ждшаѧ гдⷭ҇а, и҆ бꙋ́рю ᲂу҆тишѝ мои́хъ прегрѣше́нїй, бг҃оневѣ́стнаѧ.

Млⷭ҇рдїѧ твоегѡ̀ бе́зднꙋ призыва́ющꙋ пода́ждь мѝ, ꙗ҆́же бл҃госе́рдаго ро́ждшаѧ, и҆ сп҃са всѣ́хъ пою́щихъ тѧ̀.

Наслажда́ющесѧ пречⷭ҇таѧ, твои́хъ дарова́нїй, бл҃года́рственное воспѣва́емъ пѣ́нїе, вѣ́дꙋще тѧ̀ бг҃омт҃рь.

Сла́ва: На ѻ҆дрѣ̀ болѣ́зни моеѧ̀ и҆ не́мощи низлежа́щꙋ мѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃голюби́ва, помозѝ бцⷣе, є҆ди́на приснодв҃о.

И҆ ны́нѣ: Наде́ждꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ сп҃се́нїѧ стѣ́нꙋ недви́жимꙋ, и҆мꙋ́ще тѧ̀ всепѣ́таѧ, неꙋдо́бства всѧ́кагѡ и҆збавлѧ́емсѧ.

Пѣ́снь є҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

И҆спо́лни чⷭ҇таѧ, весе́лїѧ се́рдце моѐ, твою̀ нетлѣ́ннꙋю даю́щи ра́дость, весе́лїѧ ро́ждшаѧ вино́внаго.

И҆зба́ви на́съ ѿ бѣ́дъ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, вѣ́чное ро́ждши и҆збавле́нїе, и҆ ми́ръ всѧ́къ ᲂу҆́мъ преимꙋ́щїй.

Сла́ва: Разрѣшѝ мглꙋ̀ прегрѣше́нїй мои́хъ, бг҃оневѣ́сто, просвѣще́нїемъ твоеѧ̀ свѣ́тлости, свѣ́тъ ро́ждшаѧ бжⷭ҇твенный и҆ превѣ́чный.

И҆ ны́нѣ: И҆сцѣлѝ чⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ неможе́нїе, посѣще́нїѧ твоегѡ̀ сподо́бльшаѧ, и҆ здра́вїе мл҃твами твои́ми пода́ждь мѝ.

Пѣ́снь ѕ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ бж҃е, возведи́ мѧ.

Сме́рти и҆ тлѝ ꙗ҆́кѡ сп҃слъ є҆́сть, са́мъ сѧ̀ и҆зда́въ сме́рти, тлѣ́нїемъ и҆ сме́ртїю моѐ є҆стество̀ ꙗ҆́то бы́вшее, дв҃о, молѝ гдⷭ҇а и҆ сн҃а твоего̀, врагѡ́въ ѕлодѣ́йствїѧ мѧ̀ и҆зба́вити.

Предста́тельницꙋ тѧ̀ живота̀ вѣ́мъ, и҆ храни́тельницꙋ тве́рдꙋ дв҃о, и҆ напа́стей рѣша́щꙋ молвы̑, и҆ нало́ги бѣсѡ́въ ѿгонѧ́ющꙋ, и҆ молю́сѧ всегда̀, ѿ тлѝ страсте́й мои́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Сла́ва: Ꙗ҆́кѡ стѣ́нꙋ прибѣ́жища стѧжа́хомъ, и҆ дꙋ́шъ всесоверше́нное сп҃се́нїе, и҆ простра́нство въ ско́рбехъ, ѻ҆трокови́це, и҆ просвѣще́нїемъ твои́мъ при́снѡ ра́дꙋемсѧ: ѽ влⷣчце, и҆ ны́нѣ на́съ ѿ страсте́й и҆ бѣ́дъ сп҃сѝ.

И҆ ны́нѣ: На ѻ҆дрѣ̀ ны́нѣ немощствꙋ́ѧй лежꙋ̀, и҆ нѣ́сть и҆сцѣле́нїѧ пло́ти мое́й: но бг҃а и҆ сп҃са мі́рꙋ, и҆ и҆зба́вителѧ недꙋ́гѡвъ ро́ждшаѧ, тебѣ̀ молю́сѧ бл҃го́й: ѿ тлѝ недꙋ̑гъ возста́ви мѧ̀.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. Три́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:
[edit]

Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы, но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

І҆́косъ: Прострѝ дла̑ни твоѧ̑, и҆́миже всѣ́хъ влⷣкꙋ ꙗ҆́кѡ млⷣнца прїѧ́ла є҆сѝ, за мно́жество бла́гости: не ѡ҆ста́ви на́съ всегда̀ надѣ́ющихсѧ на тѧ̀, бо́дренною твое́ю моли́твою, и҆ неисче́стною просты́нею ᲂу҆ще́дри на́съ, и҆ пода́ждь дꙋша́мъ на́шымъ милосе́рдїе твоѐ, во вѣ́ки и҆сточа́ющи: тебе́ бо и҆́мамы грѣ́шнїи застꙋ́пницꙋ ѿ находѧ́щихъ на ны̀ бѣ́дъ и҆ ѕѡ́лъ. но, ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щи милосе́рдїѧ щедрѡ́ты, ᲂу҆скорѝ на моли́твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆́нъ конда́къ, гла́съ то́йже:
[edit]

Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебє̀, пречⷭ҇таѧа дв҃о. Ты̀ нам помозѝ, на тебѐ надѣ́мсѧ, и҆ тобо́ю хва́лимсѧ, твои́ бо є҆смы̀ рабѝ, да не постыдимсѧ.

Стихи́ра, гла́съ то́йже:
[edit]

Не ввѣ́ри мѧ̀ человѣ́ческомꙋ предста́тельствꙋ, прест҃а́ѧ влⷣце, но прїимѝ моле́нїе раба̀ твоегѡ̀: ско́рбь бо ѡ҆бдержи́тъ мѧ̀, терпѣ́ти не могꙋ̀ де́мѡнскагѡ стрѣлѧ́нїѧ, покро́ва не и҆́мамъ, нижѐ гдѣ̀ прибѣ́гнꙋ ѡ҆каѧ́нный, всегда̀ побѣжда́емь, и҆ ѻ҆́тѣше́нїѧ не и҆́мамъ, ра́звѣ тебѐ влⷣчце мі́ра, ѻ҆́пова́нїе и҆ предста́тельство вѣ́рныхъ, не пре́зри моле́нїе моѐ, поле́зно сотворѝ.

Пѣ́снь з҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

На́ше сп҃се́нїе ꙗ҆́коже восхотѣ́лъ є҆сѝ, сп҃се, ᲂу҆стро́ити, во ᲂу҆тро́бꙋ дв҃ыѧ всели́лсѧ є҆сѝ, ю҆́же мі́рꙋ предста́тельницꙋ показа́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Воли́телѧ млⷭ҇ти, є҆го́же родила̀ є҆сѝ мт҃и чⷭ҇таѧ, ᲂу҆молѝ и҆зба́витисѧ ѿ прегрѣше́нїй и҆ дꙋше́вныхъ скве́рнъ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сла́ва: Сокро́вище сп҃се́нїѧ и҆ и҆сто́чникъ нетлѣ́нїѧ, тѧ̀ ро́ждшꙋю, и҆ сто́лпъ ᲂу҆твержде́нїѧ, и҆ две́рь покаѧ́нїѧ, зовꙋ́щымъ показа́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆ ны́нѣ: Тѣлє́сныѧ сла́бѡсти и҆ дꙋшє́вныѧ недꙋ́ги, бг҃ороди́тельнице, любо́вїю пристꙋпа́ющихъ къ кро́вꙋ твоемꙋ̀, дв҃о, и҆сцѣли́ти сподо́би, сп҃са хрⷭ҇та̀ на́мъ ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь и҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

По́мощи ꙗ҆́же ѿ тебє̀ тре́бꙋющыѧ не пре́зри, дв҃о, пою́щыѧ и҆ превозносѧ́щыѧ тѧ̀ во вѣ́ки.

Неможе́нїе дꙋшѝ моеѧ̀ и҆сцѣлѧ́еши, и҆ тѣлє́сныѧ болѣ̑зни, дв҃о: да тѧ̀ просла́влю, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Сла́ва: И҆сцѣле́нїй бога́тство и҆злива́еши вѣ́рнѡ пою́щымъ тѧ̀, дв҃о, и҆ превозносѧ́щымъ неизрече́нное твоѐ ржⷭ҇тво̀.

И҆ ны́нѣ: Напа́стей ты̀ прило́ги ѿгонѧ́еши, и҆ страсте́й нахо́ды, дв҃о: тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бг҃оро́дицꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́нїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

То́ка сле́зъ мои́хъ не ѿврати́сѧ, ꙗ҆́же ѿ всѧ́кагѡ лица̀ всѧ́кꙋ сле́зꙋ ѿе́мшаго, дв҃о, хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ.

Ра́дости моѐ се́рдце и҆спо́лни, дв҃о, ꙗ҆́же ра́дости прїе́мшаѧ и҆сполне́нїе, грѣхо́внꙋю печа́ль потреблѧ́ющи.

Приста́нище и҆ предста́тельство тебѣ̀ прибѣга́ющихъ бꙋ́ди, дв҃о, и҆ стѣна̀ нерꙋши́маѧ, прибѣ́жище же и҆ покро́въ и҆ весе́лїе.

Сла́ва: Свѣ́та твоегѡ̀ зарѧ́ми просвѣтѝ, дв҃о, мра́къ невѣ́дѣнїѧ ѿгонѧ́ющи, бл҃говѣ́рнѡ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дающихъ.

И҆ ны́нѣ: На мѣ́стѣ ѡ҆ѕлобле́нїѧ не́мощи, смири́вшагосѧ дв҃о, и҆сцѣлѝ, и҆з̾ нездра́вїѧ во здра́вїе претворѧ́ющи.

Стихи́ры, гла́съ в҃:
[edit]

Вы́шшꙋю нб҃съ, и҆ чи́стшꙋю свѣ́тлостей со́лнечныхъ, и҆зба́вльшꙋю на́съ ѿ клѧ́твы, влⷣчцꙋ мі́ра пѣ́сньми почти́мъ.

Ѿ мно́гихъ мои́хъ грѣхѡ́въ немощствꙋ́етъ тѣ́ло, немощствꙋ́етъ и҆ дꙋша̀ моѧ̀: къ тебѣ̀ прибѣга́ю бл҃года́тнѣй, наде́жде ненаде́жныхъ, ты̀ мѝ помозѝ.

Влⷣчце и҆ мт҃и и҆зба́вителѧ, прїимѝ моле́нїе недосто́йныхъ ра̑бъ твои́хъ, да хода́тайствꙋеши къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебѐ. Ѽ влⷣчце мі́ра, бꙋ́ди хода́таица!

Пое́мъ прилѣ́жнѡ тебѣ̀ пѣ́снь ны́нѣ всепѣ́той бцⷣѣ, ра́достнѡ, со прⷣте́чею, и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми, молѝ бцⷣе, є҆́же ѻ҆́ще́дрити ны̀.

Всѧ̑ а҆́гг҃лѡвъ вѡ́инства, прⷣте́че гдⷭ҇нь, а҆пⷭ҇лѡвъ двоенадесѧ́тице, ст҃і́и всѝ съ бцⷣею, сотвори́те мл҃твꙋ, во є҆́же сп҃сти́сѧ на́мъ.

Мл҃твы ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
[edit]

Цр҃и́це моѧ̀ пребл҃га́ѧ, наде́ждо моѧ̀ бцⷣе, прїѧ́телище си́рыхъ, и҆ стра́нныхъ предста́тельнице, скорбѧ́щихъ ра́досте, ѡ҆би́димыхъ покрови́тельнице! Зри́ши мою̀ бѣдꙋ̀, зри́ши мою̀ ско́рбь: помози́ ми ꙗ҆́кѡ не́мощнꙋ, ѡ҆корми́ мѧ ꙗ҆́кѡ стра́нна: ѡ҆би́дꙋ мою̀ вѣ́си, разрѣшѝ тꙋ̀, ꙗ҆́коже во́лиши: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ и҆ны́ѧ по́мощи ра́звѣ тебє̀, ни и҆ны́ѧ предста́тельницы, ни бл҃гі́ѧ ᲂу҆тѣ́шительницы, то́кмѡ тебѐ, ѽ бг҃омт҃и: ꙗ҆́кѡ да сохрани́ши мѧ̀, и҆ покры́еши во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Къ комꙋ̀ возопїю̀, влⷣчце; къ комꙋ̀ прибѣ́гнꙋ въ го́рести мое́й, а҆́ще не къ тебѣ̀, цр҃и́це нбⷭ҇наѧ; кто̀ пла́чь мо́й и҆ воздыха́нїе моѐ прїи́метъ, а҆́ще не ты̀, пренепоро́чнаѧ, наде́ждо хрⷭ҇тїа́нъ и҆ прибѣ́жище на́мъ грѣ̑шнымъ; кто̀ па́че тебє̀ въ напа́стехъ защи́титъ; Оу҆слы́ши ᲂу҆̀бо стена́нїе моѐ, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ ко мнѣ̀, влⷣчце мт҃и бг҃а моегѡ̀, и҆ не пре́зри менє̀ тре́бꙋющагѡ твоеѧ̀ по́мощи, и҆ не ѿри́ни менє̀ грѣ́шнагѡ. Вразꙋмѝ и҆ наꙋчи́ мѧ, цр҃и́це нбⷭ҇наѧ: не ѿстꙋпѝ ѿ менє̀ раба̀ твоегѡ̀, влⷣчце, за ропта́нїе моѐ, но бꙋ́ди мнѣ̀ мт҃и и҆ застꙋ́пница. Врꙋча́ю себѐ млⷭ҇тивомꙋ покро́вꙋ твоемꙋ̀: приведи́ мѧ грѣ́шнаго къ ти́хой и҆ безмѧте́жнѣй жи́зни, да пла́чꙋсѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ мои́хъ. Къ комꙋ́ бо прибѣ́гнꙋ пови́нный а҆́зъ, а҆́ще не къ тебѣ̀, ᲂу҆пова́нїю и҆ прибѣ́жищꙋ грѣ́шныхъ, наде́ждою на неизрече́ннꙋю млⷭ҇ть твою̀ и҆ щедрѡ́ты твоѧ̑ ѡ҆крилѧ́емь; Ѽ влⷣчце цр҃и́це нбⷭ҇наѧ! ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆пова́нїе и҆ прибѣ́жище, покро́въ и҆ застꙋпле́нїе и҆ по́мощь. Цр҃и́це моѧ̀ пребл҃га́ѧ и҆ ско́раѧ застꙋ́пнице! покры́й твои́мъ хода́тайствомъ моѧ̑ прегрѣшє́нїѧ, защитѝ менѐ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, ᲂу҆мѧгчѝ сердца̀ ѕлы́хъ человѣ̑къ, востаю́щихъ на мѧ̀. Ѽ мт҃и гдⷭ҇а моегѡ̀ творца̀! ты̀ є҆сѝ ко́рень двⷭ҇тва и҆ неꙋвѧда́емый цвѣ́тъ чⷭ҇тоты̀. Ѽ бг҃ороди́тельнице! ты̀ пода́ждь мѝ по́мощь немощствꙋ́ющемꙋ плотски́ми страстьмѝ и҆ болѣ́знꙋющемꙋ се́рдцемъ: є҆ди́но бо твоѐ и҆ съ тобо́ю твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ и҆́мамъ застꙋпле́нїе: и҆ твои́мъ пречꙋ́днымъ застꙋпле́нїемъ да и҆зба́влюсѧ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ и҆ напа́сти, ѽ пренепоро́чнаѧ и҆ пресла́внаѧ бж҃їѧ мт҃и мр҃і́е. Тѣ́мже со ᲂу҆пова́нїемъ глаго́лю и҆ вопїю̀: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ: ра́дꙋйсѧ, пребл҃гослове́ннаѧ: гдⷭ҇ь съ тобо́ю.