Дакпыр балыг кажан бүдер? (Доңгак Эрик)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Дакпыр балыг кажан бүдер?


Дүлгээзинниг каттыргылап,
Дүмбей дүннү хүндүс кылып,
Дүшке кирип канчаарың ол?

Дадыгыксап чораан чүрээм
Дагын катап ханзырай-дыр.
Дакпыр балыг кажан бүдер?


Москва
2010