Вет ямаквлä нимат ак алталеп

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сигитас Гӓда

ВЕТ ЯМАКВЛÄ НИМАТ АК АЛТАЛЕП

Кого, сӹнзäлыкан вуйыштем ынгылаш лидӹмӹ
со тамахань реакци кеä.
Вуемжӹ лач папамын кудыштыш падшок, чугун пад, кышты
со сасна качкыш шолын, ӹлцӹк, тури... Вуй, ырвам оптен шӹндӹмӹ
пад гань, кыды лӹвäлнӹ äтям пашкудывлäжӹ дон шӹргӹштӹ
тылым ӹлӹжтäш цацен- ӹшкешолтымы лиэш...
Лач алхимикӹн тигльжӹ, ретортыжы, кыдым
кынам-тинäмжӹ
Йымы дон мыржангшы изи Келтӹмäш пыдыраталыт.
Худа, кынам нимат ак шол, кынам тылат ак палшы, кынам
лӱлпӹ дä шапки пувлä ньызгат дä шӹкштäт вел.
Нимамат тенге шолтен ат керд!
Вӹд дон тавар гӹц махань вара лем?
Нимат вуйыштем ӹнде ак лиäлт. Лач совет курымаш
салтак омынвлä веле кайыт, кырык вӹлнӹ, топограф мäнгӹ
доны, кышты молнам Августын колонижӹ ылын.