Бл҃года́рствєнныѧ мл҃твы по ст҃ѣ́мъ причаще́нїи

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Бл҃года́рствєнныѧ мл҃твы по ст҃ѣ́мъ причаще́нїи
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Бл҃года́рствєнныѧ мл҃твы
по ст҃ѣ́мъ причаще́нїи.

Е҆гда̀ полꙋ́чиши до́брагѡ причаще́нїѧ животворѧ́щихъ та́инственныхъ дарова́нїй, воспо́й а҆́бїе, бл҃годарѝ вельмѝ, и҆ сїѧ̑ те́плѣ ѿ дꙋшѝ бг҃ꙋ глаго́ли:

Сла́ва тебѣ̀, бж҃е. Сла́ва тебѣ̀, бж҃е. Сла́ва тебѣ̀, бж҃е.

Бл҃года́рственнаѧ мл҃тва, а҃:
[edit]

Бл҃годарю́ тѧ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ не ѿри́нꙋлъ мѧ̀ є҆сѝ грѣ́шнагѡ, но ѻ҆́бщника мѧ̀ бы́ти ст҃ы́нь твои́хъ сподо́билъ є҆сѝ. Бл҃годарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ менѐ недосто́йнаго причасти́тисѧ пречⷭ҇тыхъ твои́хъ и҆ нбⷭ҇ныхъ дарѡ́въ сподо́билъ є҆сѝ. Но влⷣко чл҃вѣколю́бче, на́съ ра́ди ᲂу҆ме́рый же и҆ воскр҃сы́й, и҆ дарова́вый на́мъ стра̑шнаѧ сїѧ̑ и҆ животворѧ̑щаѧ та̑инства, во благодѣѧ́нїе и҆ ѡ҆сщ҃е́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, да́ждь бы́ти си̑мъ и҆ мнѣ̀ во и҆сцѣле́нїе дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, во ѿгна́нїе всѧ́кагѡ сопроти́внагѡ, въ просвѣще́нїе ѻ҆́чїю се́рдца моегѡ̀, въ ми́ръ дꙋше́вныхъ мои́хъ си́лъ, въ вѣ́рꙋ непосты́днꙋ, въ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, во и҆сполне́нїе премꙋ́дрости, въ соблюде́нїе за́повѣдей твои́хъ, въ приложе́нїе бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ бл҃года́ти, и҆ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ присвое́нїе: да во ст҃ы́ни твое́й тѣ́ми сохранѧ́емь, твою̀ бл҃года́ть помина́ю всегда̀, и҆ не ктомꙋ̀ себѣ̀ живꙋ̀, но тебѣ̀ на́шемꙋ влⷣцѣ и҆ бл҃годѣ́телю. И҆ та́кѡ сегѡ̀ житїѧ̀ и҆зше́дъ ѡ҆ наде́жди живота̀ вѣ́чнагѡ, въ присносꙋ́щный дости́гнꙋ поко́й, и҆дѣ́же пра́зднꙋющихъ гла́съ непреста́нный, и҆ безконе́чнаѧ сла́дость зрѧ́щихъ твоегѡ̀ лица̀ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю. Ты́ бо є҆сѝ и҆́стинное жела́нїе, и҆ неизрече́нное весе́лїе лю́бѧщихъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тѧ̀ пое́тъ всѧ̀ тва́рь во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Мл҃тва ст҃а́гѡ васі́лїа вели́кагѡ, в҃:
[edit]

Влⷣко хрⷭ҇тѐ бж҃е, цр҃ю̀ вѣкѡ́въ, и҆ содѣ́телю всѣ́хъ, благодарю́ тѧ ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же мѝ є҆сѝ по́далъ бл҃ги́хъ, и҆ ѡ҆ причаще́нїи пречⷭ҇тыхъ и҆ животворѧ́щихъ твои́хъ та́инствъ. Молю̀ ᲂу҆̀бо тѧ̀, бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче, сохрани́ мѧ под̾ кро́вомъ твои́мъ, и҆ въ сѣ́ни крилꙋ̑ твоє́ю: и҆ да́рꙋй мѝ чи́стою со́вѣстїю да́же до послѣ́днѧгѡ моегѡ̀ и҆здыха́нїѧ, досто́йнѡ причаща́тисѧ ст҃ы́нь твои́хъ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, и҆ въ жи́знь вѣ́чнꙋю. Ты́ бо є҆сѝ хлѣ́бъ живо́тный, и҆сто́чникъ ст҃ы́ни, пода́тель бл҃ги́хъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва ст҃а́гѡ сѷмеѡ́на метафра́ста, г҃:
[edit]

Да́вый пи́щꙋ мнѣ̀ пло́ть твою̀ во́лею, ѻ҆́гнь сы́й и҆ ѡ҆палѧ́ѧй недостѡ́йныѧ, да не ѡ҆пали́ши менє̀, содѣ́телю мо́й: па́че же пройдѝ во ᲂу҆́ды моѧ̑, во всѧ̑ соста́вы, во ᲂу҆тро́бꙋ, въ се́рдце. Попалѝ те́рнїе всѣ́хъ мои́хъ прегрѣше́нїй. Дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́сти, ѡ҆ст҃ѝ помышлє́нїѧ. Соста́вы ᲂу҆твердѝ съ костьмѝ вкꙋ́пѣ. Чꙋ́вствъ просвѣтѝ простꙋ́ю пѧтери́цꙋ. Всего̀ мѧ̀ спригвоздѝ стра́хꙋ твоемꙋ̀. При́снѡ покры́й, соблюди́ же, и҆ сохрани́ мѧ ѿ всѧ́кагѡ дѣ́ла и҆ сло́ва дꙋшетлѣ́ннагѡ. Ѡ҆чи́сти, и҆ ѡ҆мы́й, и҆ ᲂу҆краси́ мѧ: ᲂу҆добрѝ, вразꙋмѝ, и҆ просвѣти́ мѧ. Покажи́ мѧ твоѐ селе́нїе є҆ди́нагѡ дх҃а, и҆ не ктомꙋ̀ селе́нїе грѣха̀. Да ꙗ҆́кѡ твоегѡ̀ до́мꙋ вхо́домъ причаще́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆гнѧ̀ менє̀ бѣжи́тъ всѧ́къ ѕлодѣ́й, всѧ́ка стра́сть. Мл҃твенники тебѣ̀ приношꙋ̀ всѧ̑ ст҃ы̑ѧ, чинонача̑лїѧ же безпло́тныхъ, прⷣте́чꙋ твоего̀, премꙋ̑дрыѧ а҆пⷭ҇лы, къ си̑мъ же твою̀ нескве́рнꙋю чⷭ҇тꙋю мт҃рь: и҆́хже мольбы̑, бл҃гоꙋтро́бне, прїимѝ хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆ сы́номъ свѣ́та содѣ́лай твоего̀ слꙋжи́телѧ. Ты́ бо є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе, и҆ є҆ди́ный на́шихъ бл҃же дꙋ́шъ и҆ свѣ́тлость: и҆ тебѣ̀ лѣпоподо́бнѡ ꙗ҆́кѡ бг҃ꙋ и҆ влⷣцѣ сла́вꙋ всѝ возсыла́емъ на всѧ́къ де́нь.

Мл҃тва д҃:
[edit]

Тѣ́ло твоѐ ст҃о́е, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, да бꙋ́детъ мѝ въ живо́тъ вѣ́чный, и҆ кро́вь твоѧ̀ чⷭ҇тна́ѧ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ: бꙋ́ди же мѝ бл҃годаре́нїе сїѐ въ ра́дость, здра́вїе и҆ весе́лїе: въ стра́шное же и҆ второ́е прише́ствїе твоѐ сподо́би мѧ̀ грѣ́шнаго ста́ти ѡ҆деснꙋ́ю сла́вы твоеѧ̀, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Мл҃тва є҃, ко прест҃ѣ́й бцⷣѣ:
[edit]

Прест҃а́ѧ влⷣчце бцⷣе, свѣ́те помраче́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, наде́ждо, покро́ве, прибѣ́жище, ᲂу҆тѣше́нїе, ра́дованїе моѐ, бл҃годарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ сподо́била мѧ̀ є҆сѝ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречⷭ҇тагѡ тѣ́ла, и҆ чⷭ҇тны́ѧ кро́ве сн҃а твоегѡ̀. Но ро́ждшаѧ и҆́стинный свѣ́тъ, просвѣтѝ моѧ̑ ᲂу҆́мныѧ ѻ҆́чи се́рдца: ꙗ҆́же и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ ро́ждшаѧ, ѡ҆животвори́ мѧ ᲂу҆мерщвле́ннаго грѣхо́мъ: ꙗ҆́же млⷭ҇тивагѡ бг҃а любобл҃гоꙋтро́бнаѧ мт҃и, поми́лꙋй мѧ̀, и҆ да́ждь мѝ ᲂу҆миле́нїе, и҆ сокрꙋше́нїе въ се́рдцѣ мое́мъ, и҆ смире́нїе въ мы́слехъ мои́хъ, и҆ воззва́нїе въ плѣне́нїихъ помышле́нїй мои́хъ: и҆ сподо́би мѧ̀ до послѣ́днѧгѡ и҆здыха́нїѧ неѡсꙋжде́ннѡ прїима́ти пречⷭ҇тыхъ та̑инъ ѡ҆сщ҃е́нїе, во и҆сцѣле́нїе дꙋши́ же и҆ тѣ́ла: и҆ пода́ждь мѝ сле́зы покаѧ́нїѧ и҆ и҆сповѣ́данїѧ, во є҆́же пѣ́ти и҆ сла́вити тѧ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́на и҆ препросла́влена є҆сѝ во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Та́же:

Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀ влⷣко, по глаго́лꙋ твоемꙋ̀ съ ми́ромъ: ꙗ҆́кѡ ви́дѣста ѻ҆́чи моѝ сп҃се́нїе твоѐ, є҆́же є҆сѝ ᲂу҆гото́валъ пред̾ лице́мъ всѣ́хъ люде́й, свѣ́тъ во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ сла́вꙋ люде́й твои́хъ і҆и҃лѧ.

Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

А҆́ще ст҃а́гѡ і҆ѡа́нна златоꙋ́стагѡ лїтꙋргі́а,
чтѝ ст҃о́мꙋ і҆ѡа́ннꙋ:

Тропа́рь, гла́съ и҃:
[edit]

Оу҆́стъ твои́хъ ꙗ҆́коже свѣ́тлость ѻ҆гнѧ̀ возсїѧ́вши бл҃года́ть, вселе́ннꙋю просвѣтѝ: не сребролю́бїѧ мі́рови сокрѡ́вища сниска̀, высотꙋ̀ на́мъ смиреномꙋ́дрїѧ показа̀. Но твои́ми словесы̀ наказꙋ́ѧ, ѻ҆́тче і҆ѡа́нне златоꙋ́сте, молѝ сло́ва хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва: Конда́къ, гла́съ ѕ҃: Ѿ нб҃съ прїѧ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ть, и҆ твои́ма ᲂу҆стна́ма всѧ̑ ᲂу҆чи́ши покланѧ́тисѧ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ, і҆ѡа́нне златоꙋ́сте всебл҃же́нне, прпⷣбне, досто́йнѡ хва́лимъ тѧ̀: є҆си́ бо наста́вникъ, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твєннаѧ ꙗ҆влѧ́ѧ.

И҆ ны́нѣ: Бг҃оро́диченъ: Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы, но предварѝ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Та́же: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. Три́жды. Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃їй, мл҃твъ ра́ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋй на́съ. А҆ми́нь.

А҆́ще же ст҃а́гѡ васі́лїа вели́кагѡ лїтꙋргі́а,
чтѝ ст҃о́мꙋ васі́лїю:

Тропа́рь, гла́съ а҃:
[edit]

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ прїе́мшꙋю сло́во твоѐ, и҆́мже бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ, є҆стество̀ сꙋ́щихъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, человѣ́чєскїѧ ѻ҆бы́чаи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ. Цр҃ское сщ҃е́нїе, ѻ҆́тче прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва: Конда́къ, гла́съ д҃: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѡ҆снова́нїе непоколеби́мое цр҃кве, подаѧ̀ всѣ́мъ некра́домое гдⷭ҇ство человѣ́кѡмъ, запечатлѣ́ѧ твои́ми велѣ́ньми, нб҃оѧвле́нне васі́лїе прпⷣбне.

И҆ ны́нѣ: Бг҃оро́диченъ: Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное:

А҆́ще же лїтꙋргі́а преждеѡсщ҃е́нныхъ,
чтѝ ст҃о́мꙋ григо́рїю:

Тропа́рь, гла́съ д҃:
[edit]

И҆́же ѿ бг҃а свы́ше бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ть воспрїе́мъ, сла́вне григо́рїе, и҆ тогѡ̀ си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емь, є҆ѵⷢ҇льски ше́ствовати и҆зво́лилъ є҆сѝ. ѿѻнꙋ́дꙋже ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ возме́здїе трꙋдѡ́въ прїѧ́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне: є҆го́же молѝ, да сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва: Конда́къ, гла́съ г҃: Подобонача́льникъ показа́лсѧ є҆сѝ нача́льника па́стырємъ хрⷭ҇та̀, и҆́нокѡвъ чреды̑, ѻ҆́тче григо́рїе, ко ѡ҆гра́дѣ нбⷭ҇нѣй наставлѧ́ѧ, и҆ ѿтꙋ́дꙋ наꙋчи́лъ є҆сѝ ста́до хрⷭ҇то́во за́повѣдемъ є҆гѡ̀: ны́нѣ же съ ни́ми ра́дꙋешисѧ, и҆ ликꙋ́еши въ нбⷭ҇ныхъ кро́вѣхъ.

И҆ ны́нѣ: Бг҃оро́диченъ: Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное: